Kinh doanh

Vụ Mobifone – AVG Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan ?

Ngoài trách nhiệm của Mobifone và Bộ TTTT, Thanh tra Chính phủ còn làm rõ sai phạm của các Bộ Kế hoạch – Đầu tư; Tài chính, Công an; Văn phòng Chính phủ và các đơn vị tư vấn, định giá. Sai phạm chung được đánh giá là vượt hoặc không đúng thẩm quyền, không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đọc tiếp