Kinh tế

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước khi để xảy ra các đại án ngân hàng?

Giám sát, kiểm soát hoạt động của ngân hàng còn nhiều tồn tại và yếu kém là một trong những nguyên nhân của hàng loạt các đại án ngân hàng xảy ra trong thời gian qua… Đó là nhận định của Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Luật Basico, Luật sư tranh tụng trong nhiều đại án ngân hàng.

Đọc tiếp