Sự kiện

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 9/2, TANDTC tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức, viên chức, người lao động TANDTC năm 2017 để đánh giá lại kết quả thực hiện giao ước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Đọc tiếp