Suy ngẫm

Bóng đá và lợi ích

Điều gì có thể cùng lúc đưa cả hàng triệu, hàng tỷ người lên tột cùng các cung bậc cảm xúc một cách hết sức đồng lòng và vô tư như vậy, chỉ có thể là bóng đá. Nơi đó người người cùng chung một lợi ích: Lòng tự tôn dân tộc, vì màu cờ sắc áo.

Đọc tiếp