Tin quan tâm

Đề nghị thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với Đinh La Thăng

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Thông báo kết quả kỳ họp nhận định những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, UBKT TƯ cũng đề nghị thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.

Đọc tiếp