Trao đổi ý kiến

Tòa án không tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự

Thực tế có một số Tòa án địa phương trong một số trường hợp cụ thể, không thực hiện việc tống đạt các văn bản tố tụng theo quy định. Nhưng việc không tống đạt này xét về bản chất không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người được tống đạt văn bản tố tụng.

Đọc tiếp