TANDTC hướng dẫn về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố

NGÔ HÀ CHI - Một số thuật ngữ được sử dụng điều 299 và Điều 300 của Bộ luật hình sự 2015 đã được hướng dẫn trong Nghị quyết số 07/2019/NQ- HĐTP ngày 25/10/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

03 tháng 11 năm 2019 11:46 GMT+7    0 Bình luận

 Tình trạng hoảng sợ trong công chúng

Tình trạng hoảng sợ trong công chúng quy định tại khoản một điều 299 của bộ luật hình sự là trạng thái tâm lý lo lắng, sợ hãi, hoang mang của người dân về an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ ví dụ hành vi gây nổ ở khu vực bến xe làm cho người dân lo lắng về sự an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của họ khi tham gia giao thông.

Để gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng, các hành vi khủng bố quy định tại điều 299 của bộ luật hình sự có thể được thực hiện ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người ví dụ quảng trường, trung tâm thương mại, nơi dao cắt đường giao thông, tại nhà ga các phương tiện giao thông, trên các phương tiện giao thông, tại nơi vui chơi, giải trí, du lịch, trường học, bệnh viện, khu dân cư, tại các tòa nhà. Chấm.

Hành vi được thực hiện ở những địa điểm có tính biệt lập, không phải là nơi công cộng ví dụ tại nhà riêng

Phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản một điều 299 là hành vi làm cho tài sản mất giá trị sử dụng không thể khôi phục lại được

Đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản một điều này quy định tại khoản ba điều 299 bộ luật hình sự có thể được thực hiện bằng lời nói, gửi tin nhắn, hình ảnh, hoặc bằng các hành vi khác làm cho cơ quan, tổ chức cá nhân biết được và lo sợ về an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ. Hành vi khác đi Christine

Hành vi khác uy hiếp tinh thần quy định tại khoản ba điều 299 là hành vi lôi kéo, kích động, cổ vũ, khuyến khích tạo điều kiện đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe tự do thân thể, tài sản, danh dự nhân phẩm của người bị biết hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, tài sản, danh dự, nhân phẩm của thân nhân người bị uy hiếp hoặc các hành vi khác nhằm làm cho người bị uy hiếp lo sợ, cản trở khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của họ một cái bình thường. Huy động tiền, tài sản dưới bất cứ hình bất cứ ai ngờ bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân cùng bộ quy định tại khoản một điều 300 của bộ luật hình sự là hành vi lại biết vận động là kêu gọi, kêu gọi cá nhân, tổ chức cung cấp tặng cho vay tiền cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho tổ chức cá nhân khủng bố.

Chiếm giữ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại điểm C khoản hai điều 299 của bộ luật hình sự là hành vi chiếm đoạt, nắm giữ, chi phối trái phép quyền quản lý, sử hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Làm hư hại tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân quy định tại điểm C khoản hai điều 299 của BLHS là hành vi cố ý làm giảm giá trị sử dụng của tài sản hoặc làm hư hỏng tài sản nhưng có thể khôi phục lại được.

Tấn công xâm hại mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan tổ chức cá nhân quy định tại điểm d khoản hai điều 299 của BLHS là hành vi sử dụng không gian mạng công nghiệp thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động bình thường, an toàn và bảo mật của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử bao gồm các hành vi sau đây.:

Phát tán chương trình tin học gây hại hại cho mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử làm tê liệt gián đoạn trẻ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ truyền chưa qua mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử; khai thác điểm yếu lỗ hổng bảo mật và dịch vụ của hệ thống mạng máy tính bạn viễn thông phương tiện điện tử

Truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể

Trường hợp người thực hiện một hành vi phạm tội và có dấu hiệu của tội khủng bố vừa có dấu hiệu của tội phạm khác nhẹ hơn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố

Trường hợp người thực hiện nhiều hành vi phạm tội trong đó có hành vi có dấu hiệu tội khủng bố có hành vi có dấu hiệu tội phạm khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố và tội phạm khác nếu thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.

Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm tính mạng của người khác hoặc của quan tổ chức cá nhân nhưng không nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố mà tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng

Nghị quyết này đã được hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019

Bình luận (0)