Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động kể từ 1/1/2019

HÀ CHI - Tin vui cho hàng triệu người lao động: Tại phiên họp lần thứ ba, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tăng tiền lương tối thiểu theo vùng năm 2019 cho người lao động, theo dự kiến sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018...

15 tháng 08 năm 2018 15:56 GMT+7    0 Bình luận

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Tại Điều 3 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ đã quy định cụ thể về mức lương tối thiểu vùng, theo đó :

a) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Đồng thời, Nghị định cũng nêu rõ:  Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định cửa pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018.

Đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ngày 13/8/2018, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu năm 2019 để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP. Nếu Chính phủ đồng ý với phương án tăng lương tối thiểu vùng này thì việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2019 sẽ bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 và được thực hiện dựa trên mức lương cụ thể như sau:

– Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng)

– Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng)

– Vùng III: 3.250.000 đồng (tăng 160.000 đồng)

– Vùng IV: 2.920.000 đồng (tăng 160.000 đồng).
Theo mức đề xuất trên, tính bình quân, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng khoảng 5,3% so với năm 2018.
Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 này sẽ được trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng 2019.
Nếu đề xuất trên được Chính phủ chấp nhận thì sẽ có Nghị định mới thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-CP và mức lương này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Bình luận (0)