Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa triển khai kế hoạch chống thất thu thuế

THẾ MỸ - Sau khi tiếp nhận thông tin từ Tạp chí Tòa án nhân dân, mới đây, Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa đã có văn bản cung cấp thông tin đến Tạp chí khẳng định việc triển khai kế hoạch chống thất thu thuế trên địa bàn do đơn vị này quản lý gồm Thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

18 tháng 09 năm 2021 08:20 GMT+7    0 Bình luận

Văn bản của Chi cục Thuế KV Bắc Khánh Hòa (gọi tắt Chi cục Thuế) cho biết, sau khi tiếp cận thông tin từ hai bài viết đăng trên Tạp chí Toà án nhân dân, Chi cục Thuế đã rà soát, đánh giá và triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nói chung, hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua nói riêng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế.

Theo đó, Chi cục Thuế ban hành Kế hoạch triển khai chống thất thu đối với hoạt động giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn do Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa quản lý thuế (thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh).

Phân tích rủi ro, thu thập thông tin liên quan đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó chuyển nhượng lại cho bà Võ Thị Hương như báo chí phản ánh để thực hiện các bước kiểm tra, chống thất thu theo Quy trình Kiểm tra thuế.

Rà soát lập danh sách các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên Hợp đồng thấp hơn số tiền sử dụng đất đã nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và địa bàn huyện Vạn Ninh (tương tự như trường hợp báo chí đã nêu) để tiếp tục thực hiện các bước kiểm tra thuế theo Quy trình Kiểm tra thuế (dự kiến thực hiện sau khi địa bàn thị xã Ninh Hòa và địa bàn huyện Vạn Ninh hết thực hiện giãn cách xã hội).

Chi cục Thuế cũng cho biết đã báo cáo đề xuất UBND thị xã Ninh Hòa và UBND huyện Vạn Ninh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, các Văn phòng công chứng và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tuyên truyền nghĩa vụ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi có thông tin hoặc được cơ quan thuế đề nghị nhằm tăng cường công tác chống thất thu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đối với nội bộ, Chi cục Thuế Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cơ chế kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời dấu hiệu kê khai thuế không trung thực ngay khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai nhằm chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

Biên soạn tài liệu Tuyên truyền về nghĩa vụ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (tuyên truyền về thời hạn khai thuế, trách nhiệm kê khai trung thực giá chuyển nhượng và hậu quả pháp lý nếu kê khai không trung thực) gửi UBND các xã phường, các Văn phòng Công chứng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh đề nghị phối hợp tuyên truyền cho người dân khi thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Về tiến độ, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, chống thất thu đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó chuyển nhượng lại cho bà Võ Thị Hương như báo chí đã phản ảnh, Chi cục Thuế cho biết: 

Đã gửi Thông báo yêu cầu các cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất giải trình những nội dung bất hợp lý trên Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (Thông báo yêu cầu cung cấp thông tin lần 2 nhưng các cá nhân chưa giải trình).

Đã gửi Thông báo làm việc yêu cầu các cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đến tại trụ sở Chi cục Thuế làm việc, giải trình trực tiếp vào thứ sáu ngày 17/9/2021, có mời lãnh đạo UBND phường và công chức Địa chính – Xây dựng và Môi trường phường Ninh Hiệp tham gia chứng kiến.

Chi cục Thuế đã rà soát lập danh sách các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó chuyển nhượng lại cho người khác phát sinh trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021 (tương tự như trường hợp của bà Võ Thị Hương) để tiếp tục thực hiện các bước kiểm tra theo Quy trình Kiểm tra thuế (dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành việc kiểm tra đối với các trường hợp báo chí đã nêu).

Tạp chí Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục thông tin khi có những kết quả kiểm tra cuối cùng từ Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy