Không trừ thời gian tạm giữ, tạm giam đối với người được hưởng án treo

THÁI VŨ - Ngày 6/5/2021, TANDTC  có Công văn số 58/TANDTC-PC giải đáp về vấn đề  về xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

07 tháng 05 năm 2021 09:38 GMT+7    0 Bình luận

Theo Công văn này,  trong thời gian vừa qua, TANDTC nhận được phản ánh của các Tòa án về vướng mắc: Có được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo hay không?

Về vấn đề này TANDTC yêu cầu các TAND và TAQS các cấp,  thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC tổ chức thực hiện đúng quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Điều 4 của Nghị quyết số 02/2018/ NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo.

Theo đó, thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp trong thời gian thử thách, nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, thì khi giải quyết,Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

Công văn lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về TANDTC, thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, để có hướng dẫn kịp thời.
 

Điều 4 Nghị quyết số 02/2018/ NQ-HĐTP   Ấn định thời gian thử thách

Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.

 

TAND huyện Cần Đước, Long An xét xử hai bị cáo 18 tuổi, phạm tội cướp giật được hưởng án treo - Ảnh: Kiên Định

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy