Quảng Nam – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chi trả dịch vụ dịch vụ môi trường để bảo vệ rừng

LƯƠNG NGHIỆP - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho các hộ dân có tham gia nhận khoán bảo vệ rừng mà đặc biệt là người dân tại các huyện miền núi cùng với tuyên truyền, tập huấn tại Quảng Nam đã góp phần bảo vệ rừng có hiệu quả.

19 tháng 11 năm 2020 09:29 GMT+7    0 Bình luận

Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (gọi tắt là Quỹ) tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ các xã có thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) nhằm mục đích nâng cao trình độ nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ kỹ thuật của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 nay được thay thế bằng Nghị định 156 là một chính sách tạo ra cơ chế dịch vụ chi trả giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và bên cung ứng DVMTR, nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, tạo nguồn tài chính bền vững từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho các hộ dân có tham gia nhận khoán bảo vệ rừng mà đặc biệt là người dân tại các huyện miền núi.

Tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ, công nghệ để bảo vệ rừng.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Phạm Phú – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài công tác tuyên truyền trên các bảng hiệu, báo chí, sách vở ra, hằng năm Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh còn triển khai các lớp tập huấn hướng dẫn cho những người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng dùng công nghệ vào tham gia công tác bảo vệ rừng được tốt hơn. Mới đây Quỹ tổ chức lớp tập huấn 5 ngày nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ cơ bản sử dụng định vị cầm tay (GPS) và phần mền Mapinfo cho cán bộ là cán bộ xã phụ trách lâm nghiệp theo dõi công tác chi trả DVMTR, cán bộ của các Ban quản lý rừng, tập trung hướng dẫn thực hành trên máy là chính. Mục đích lớp tập huấn này là nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng bằng công nghệ được đảm bảo tốt hơn.

Ông Phú cho biết thêm để triển khai thực hiện Chính sách chi trả DVMTR được kịp thời, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (nay được thay thế bằng Quyết định 420/QĐ-UBND ngày 13/2/2019). Từ sau khi thành lập (năm 2012) đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam luôn xác định công tác tuyên truyền Chính sách chi trả DVMTR là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; vì vậy trong 8 năm qua nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai thực hiện, như: In ấn tờ rơi, áp pích, sổ tay nhóm hộ, xây dựng bảng tuyên truyền, truyền thông trên các báo và đài truyền hình…, thông tin lưu động, cấp vở cho học sinh tiểu học, cấp đĩa CD về nội dung tuyên truyền Chính sách chi trả DVMTR. Trong những năm qua, các nhóm hộ, hộ nhận, cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đã thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng tại khu rừng nhận khoán bảo vệ, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng; tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng để làm nương rẫy, giảm đi đáng kể.

Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thông tin thêm cùng với sự phát triển vượt bậc về công nghệ trong những năm gần đây như: Các thiết bị thông minh; điều kiện kết nối, truy vấn, thống kê, tổng hợp rất thuận lợi; nguồn tiếp cận các ảnh viễn thám được thuận lợi hơn (qua mua giá rẻ, hoặc ảnh miễn phí); nhiều ứng dụng (App), phần mềm chuyên dụng trong giải đoán ảnh viễn thám được phát triển sử dụng trên các thiết bị thông minh, nên các nhà tư vấn thường cho ra các sản phẩm liên quan đến hiện trạng rừng theo một thời gian mới nhất (thời gian thực). Trên cơ sở đó giúp cho người quản lý rừng nhận được cảnh báo, khuyến cáo về thực trạng, tình hình rừng của mình đang quản lý. Đây là một hướng đi mới trong công tác quản lý rừng đó là dựa vào công nghệ để cảnh báo và phát hiện sớm mất rừng theo thời gian thực; hướng đến nền quản lý rừng thời đại công nghiệp 4.0 trong lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

 Quang cảnh lớp tập huấn

Sử dụng định vị cầm tay (GPS) và các phần mềm chuyên dụng trong lâm nghiệp (mapInfo, Mapsource, …) nó không phải mới (nó như Word, Execl vậy) nhưng là nền tảng bước đầu cho việc nắm bắt công nghệ phục vụ công tác quản lý rừng, đo đạc trong lâm nghiệp. Vì vập lớp tập huấn là cơ sở quan trọng để tăng cường năng lực quản lý rừng cho các cán bộ kỹ thuật ở địa phương, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Mỹ (cán bộ địa chính xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) kiêm nhiệm lâm nghiệp xã tham gia lớp tập huấn cho biết, lâu nay tôi đã sử dụng phần mền Mapinfo và máy định vị GPS cầm tay để xác định các địa điểm rừng trên địa bàn mình phụ trách. “Nhưng qua lớp tập huấn này cũng nhằm mục đích mình được nâng cao lơn trong công tác sử dụng máy móc hiện đại, dùng công nghệ vào bảo vệ rừng được tốt hơn. Ngoài các lớp tập huấn ra, những người tham gia bảo vệ rừng như mình còn được nắm thông tin tuyên truyền qua báo chí, truyền hình. Từ đó mình xác định công tác bảo vệ rừng phải đặt lên hàng đầu”, ông Mỹ chia sẻ.

Ông Phú mong muốn nguồn thu nhập ổn định từ DVMTR đã góp phần cải thiện sinh kế của các hộ dân nhận khoán vảo vệ rừng; trật tự xã hội tại các địa phương trong vùng thực hiện chính sách được đảm bảo. “Để đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua tất cả là nhờ vào công tác tuyên truyền tốt các chính sách chi trả DVMTR cho người dân địa phương, học sinh, những người giữ rừng đã chung tay để rừng ngày càng được bảo vệ tốt hơn. Thứ hai, trong những năm qua thông qua chương trình truyền thông cấp phát vở cho học sinh để tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR với chủ đề “đồng hành cùng em đến trường” khi cầm trên tay phần quà là những quyền vở mà Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trao tặng, hy vọng với những thông điệp in trên bìa vở sẽ hướng các em đến những hành động thiết thực góp phần chung tay cùng cộng đồng bảo vệ và phát triển rừng tại Quảng Nam được tốt hơn.

Về tận làng, bản tuyên truyền chính sách bảo vệ rừng

Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thông tin, tính đến thời điểm này Quỹ đã triển khai các công việc và đang thi công xây dựng 48 bảng tuyên truyền tại các đơn vị chủ rừng như, các BQL RPH Bắc Sông Bung 10 bảng, A Vương 14 bảng, Sông Kôn 12 bảng; BQL Khu BTTN Ngọc Linh 10 bảng và Vườn Quốc gia Bạch Mã (lâm phận thuộc tỉnh Quảng Nam) 2 bảng).

Mua sắm 22.300 băng đeo tay cho các hộ nhận khoán, đóng mới 10 thuyền máy cấp cho các BQL rừng và Hạt Kiểm lâm để thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Như vậy, tính đến nay tổng số bảng tuyên truyền đã được xây dựng tại các địa phương là 116 bảng/10 đơn vị.

Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng về tận làng, bản tại các huyện miền núi Quảng Nam

Bên cạnh đó, năm 2017 Qũy còn cấp miễn phí 10.000 cuốn vỡ tuyên tuyền về bảo vệ rừng (trị giá 80 triệu đồng) cho 10 xã của 2 huyện Nam Trà My và Tây Giang.

Ngoài ra, Quỹ còn phối hợp với Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam thực hiện một số chuyên mục về mở rộng chi trả DVMTR và tuần tra bảo vệ rừng của các nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán. Đến thời điểm này đã có 350 thôn, bản của 70 xã của 11 huyện trên địa bàn tỉnh tham gia vào chi trả DVMTR.

Công tác tuyên truyền năm 2020 tổ chức tuyên truyền tập huấn phần mềm FRMS; Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng; Tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam (QRT) đã phát sóng 6 chuyên mục. Tuyên truyền trên các Báo Quảng Nam; Báo Nông thôn ngày nay; Báo Pháp luật và Đời sống… . Tổng cộng 20 số.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, hiện này Quỹ tuyên truyền trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thực hiện tại 6 huyện như Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My; với số lượng 12 chuyên mục/năm/huyện. Phát sóng phóng sự trên kênh VTV8: đã phát sóng: 03 phóng sự. Hoàn thành thiết kế, in ấn, cấp phát 10.000 cuốn vở và 5.000 mũ cho học sinh miền núi 2 huyện Nam Trà My và Tây Giang mang thông điệp về bảo vệ rừng và chi trả DVMTR. Tổng cộng kính phí tuyên truyền năm 2020 là 2.342.460.000 đồng”

 

Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy