Quảng Nam: Hàng loạt sai phạm gây thất thoát nhiều tỷ đồng

- Thanh tra tỉnh Quảng Nam có kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, gây thất thoát tài sản nhà nước và kiến nghị thu hồi gần 13 tỷ đồng, giảm trừ giá trị nghiệm thu, quyết toán xây lắp của 3 công trình phòng chống lụt bão của tỉnh với tổng số tiền 18,2 tỷ đồng.

03 tháng 10 năm 2019 09:20 GMT+7    0 Bình luận

Ngày 30/9, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra đã ký kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 – 2017, tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam (gọi tắt là BQL KKTM Chu Lai).

Cụ thể, việc quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án và việc chấp hành luật Kế toán và các chế độ, chính sách quản lý kinh tế, quản lý tài chính có nhiều khoản chi phí thanh toán không phù hợp, chứng từ thanh toán không hợp lệ.

Các đơn vị tư vấn giám sát thi công không chặt chẽ, dẫn đến đơn vị thi công không đúng theo thiết kế được duyệt, xác nhận khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt và không đúng so với khối lượng thực tế thi công đã tạo kẽ hở cho đơn vị thi công thanh toán vượt khối lượng so với thực tế.


Đường ven biển thuộc đường cứu hộ, cứu nạn sai phạm về chất lượng

Ngoài ra, công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp không đúng thiết kế được duyệt. Lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công và các nội dung sai phạm liên quan đến nghiệm thu rà phá bom mìn, vật nổ với tổng số tiền sai phạm gần 18,5 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng chỉ ra tại 7 công trình BQL KKTM Chu Lai làm chủ đầu tư, có hai công trình thuộc Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn H.Núi Thành và TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) có sai phạm lớn về chất lượng công trình. Đồng thời khối lượng nghiệm thu, khối lượng thanh toán, công trình chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng…

Bên cạnh đó, công tác tổ chức bán đấu giá cát tại dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý gây thất thoát tài sản nhà nước, cố ý làm trái quy định nhà nước.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý về kinh tế, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 12.928.245.000 đồng. Đồng thời, kiến nghị giảm trừ giá trị nghiệm thu, quyết toán xây lắp của 3 công trình phòng chống lụt bão của tỉnh với tổng số tiền 18.285.764.000 đồng.

Đồng thời, Thanh tra Quảng Nam cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ban KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Quảng Nam và các cơ quan tham mưu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm nói trên.

Thanh tra Quảng Nam cũng yêu cầu BQL Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan đến các sai phạm trong việc tham mưu, giúp Ban KTM Chu Lai thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản như đã nêu.
Gia Lương – Bắc Trần

Ảnh 1: Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Bình luận (0)