Chuyển đổi nhà đất công tại Đà Nẵng: Kiến nghị thu hồi 139,9 tỷ đồng và chuyển Bộ Công an điều tra

MINH KHÔI - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành văn bản số 137/QĐ-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thu nộp ngân sách số tiền 139,9 tỷ đồng; Bộ Công an khẩn trương điều tra, đối với 10 cơ sở nhà đất đã được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ.

21 tháng 03 năm 2019 10:08 GMT+7    1 Bình luận

Nhiều vi phạm đã diễn ra

Thực hiện chủ trương của UBND Tp Đà Nẵng về khai thác quỹ đất và bán nhà công sản, trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 1/ 1/2010 đến 31/12/ 2016 đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi đối với 52 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước sang mục đích khác và chuyển quyền sử dụng giao cho thuê 169 thửa đất tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố, đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số tồn tại hạn chế vi phạm như sau:

UBND thành phố cho phép bán 52 cơ sở nhà đất công sản khi chưa có phương án sắp xếp xử lý là không đúng quy định tại Điều 21 Nghị định số 52/ 2009/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, Điều 7 Quyết định số 09/ 2007/ QĐ – TTg ngày 19 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; Quyết định số 140 /2008 ngày 21 tháng 12 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 83/ 2007/ TT- BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính.

 

Số 34 Bạch Đằng (1.421m2), UBND TP Đà Nẵng xác định giá trị tiền sử dụng đất thấp hơn nhiều so với cơ sở nhà đất có vị trí, diện tích tương tự. – Ảnh: Báo TP

 

UBND thành phố cho thuê 4 cơ sở nhà đất sau đó bán lại cho bên thuê và bán trực tiếp 2 cơ sở nhà đất sử dụng làm mục đích thương mại dịch vụ và một lô đất không thông qua đấu giá là vi phạm quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2003. Điều 61 Nghị định 181/2004/ NĐ-CP, Điều 20 Nghị định 522 /2009/ NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước, Quy định số 17/ 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Trong 52 cơ sở nhà đất được bán chuyển sang mục đích sử dụng khác có 8 cơ sở nhà đất được bên thuê mua nhưng không thông qua hình thức đấu giá liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. Ngoài ra còn có 2 thửa nhà đất bán cho Công ty CP Công nghệ phẩm là đơn vị đang thuê, sau đó đơn vị này cũng bán lại cho đối tượng khác. Quan kiểm tra có thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ tài liệu và kết quả xác minh ban đầu sang Bộ Công an để tiếp tục được điều tra xét mình làm rõ theo quy định của pháp luật.

Việc xác định giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi quỹ đất công các cơ sở nhà đất sang mục đích khác chưa sát giá thị trường, chưa thực hiện đúng các phương pháp xác định giá theo quy định tại Thông tư số 14 /2007-TT-BTC, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT. Ngoài ra còn tính thiếu diện tích, xác định sai thời điểm, tính thu sai tiền sử dụng đất hệ số ngã ba ngã tư và chi phí lãi suất, làm thất thu ngân sách số tiền trên 53 tỷ đồng.

UBND Tp Đà Nẵng cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Nghị định số 198/ 2004/ NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND Tp Đà Nẵng kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp vi phạm để thu hồi xử lý.

Qua kiểm tra 52 cơ sở nhà đất và 12 dự án thấy UBND Tp Đà Nẵng chưa thực hiện truy thu số tiền giảm sai quy định là nhà 63,8 tỷ đồng (trong đó 52 cơ sở nhà đất trên 52 tỷ đồng; 5 lô đất trên 11 tỷ đồng; UBND Tp quyết định giảm 10% tiền sử dụng đất để hỗ trợ lãi suất cho người sử dụng đất là không đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ làm thất thu ngân sách số tiền phải thu tiền sử dụng đất trên 22 tỷ đồng).

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các cơ sở nhà đất chưa phù hợp với các quy định của Luật Đất đai và Quyết định số 216 /2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức đấu giá không có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông báo sai mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt; chưa xác định chính xác diện tích thửa đất việc xác định thẩm định và phê duyệt giá để đấu giá không phù hợp; cho chuyển đổi tên người sử dụng đất sau khi trúng đấu giá …

UBND Tp Đà Nẵng cho phép gia hạn quy định thời hạn nộp tiền vượt quá thời gian quy định cho các đối tượng sử dụng đất sau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá; không phạt chậm nộp đối với số tiền sử dụng đất có nộp chậm quá thời hạn đã được gia hạn là không đúng thẩm quyền, không tuân thủ các quy định của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và quy định của Luật quản lý thuế.

Kiến nghị truy thu và chuyển cơ quan điều tra

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng và các tổ chức có nhân cá nhân có liên quan thời kỳ 2010 – 2016 theo phân cấp cán bộ, đã để xảy ra các vi phạm khuyết điểm trong việc chuyển đổi quỹ đất công và các cơ sở nhà đất được nêu trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 8 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Văn bản số 1930 ngày 19 tháng 11 2012 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận số 2852 ngày 2 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về việc thu hồi số tiền giảm 10% tiền sử dụng đất không đúng quy định; điều chỉnh đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai cho các đối tượng.

Thu hồi, điều chỉnh các văn bản của UBND thành phố về việc hỗ trợ lãi suất bằng 10% tiền sử dụng đất; Văn bản số 7512-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 về việc dạng 10% đất đấu giá không thành; Văn bản số 2747-UNBD ngày 25 tháng 04 năm 2012 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh với thời hạn sử dụng đất lâu dài; Văn bản số 1283 -UBND ngày 2 tháng 3 năm 2010 về việc cho phép chuyển tên người sử dụng đất không thông qua hoạt động chuyển nhượng và hướng dẫn ghi nội dung mục đích sử dụng đất trái quy định trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chấn chỉnh công tác xác định thẩm định và phê duyệt giá chuyển quyền sử dụng đất việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất việc gia hạn miễn giảm tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

Xác định lại giá thu tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị Capital Square 2, Lô A7 thuộc Dự án xây dựng đường Nguyễn Văn Linh; cơ sở nhà đất 34 Bạch Đằng (không xác định giá theo địa chỉ số 2 Lý Tự Trọng); nhà đất số 16 Bạch Đằng và 13 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được giảm hệ số sinh lợi không có căn cứ cơ sở và chi phí bán hàng 9% tại dự án khu dân cư An Đồn ( cao hơn các dự án khác), chịu trách nhiệm về xác định lại tỷ lệ chi phí bán hàng theo dự án này. Thu bổ sung tiền sử dụng đất đối với 2 dự án được điều chỉnh quy hoạch làm tăng diện tích (dự án khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng dự án bất động sản là bến du thuyền Đà Nẵng).

Việc xác định giá thu tiền sử dụng đất lô L09 thuộc Dự án Khu biệt thự Suối Đá; tiền thuê đất đối với dự án khu du lịch Bãi Trẹm và khu du lịch Bãi Bụt cũng như các sản phẩm khác sẽ được xem xét xử lý tổng thể khi có kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

 

Các dự án băm nát bán đảo Sơn Trà

 

Về xử lý tài chính, yêu cầu thu nộp ngân sách số tiền 139,9 tỷ đồng, bao gồm số tiền 10% hỗ trợ lãi suất không có đúng quy định; 22,2 tỷ đồng xác định sai địa chỉ cơ sở nhà đất 34 Bạch Đằng 8,4 tỷ đồng; số tiền giảm 10% sai quy định số 3,8 tỷ đồng; số tiền giảm so với chứng thư thẩm định giá nhà tại 48 Nguyễn Du 11,9 tỷ đồng; số tiền thu thiếu do xác định thiếu diện tích của lô đất A2.2, A2.3 thuộc Dự án Vệt thương mại du lịch tuyến ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc từ đoạn Lê Văn Thứ đến Nguyễn Phan Vinh 2,1 tỷ đồng; phê duyệt sai thời điểm áp dụng hệ số ngã ba ngã tư sai quy định, giảm giá không có căn cứ cơ sở số tiền 31,2 tỷ đồng.

Chỉ đạo cơ quan thuế thu nộp ngân thành phố số tiền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; xử lý việc chậm nộp tiền sử dựng đất theo đúng quy định; kiểm tra, rà soát các trường hợp chuyển tên khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định nghĩa vụ ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân.

Chỉ đạo Bộ Công án khẩn trương điều tra, xác minh và có kết luận điều tra đối với 10 cơ sở nhà đất đã được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu theo Văn bản số  229/TTCP-C.II ngay 03/10/2018 của Thanh tra Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

 

Bình luận (1)
  1. Một thời ĐN mang danh là Thành phố đáng sống mà ẩn sau cái danh đó có biết bao nhiêu bê bối, các nhà báo cũng ngây thơ…

    Tô Hùng 16:45 21/03.2019 GMT+7 Trả lời