Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Chung sức xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Thiệu Hóa đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng Đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau hơn 10 năm triển khai huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng.

20 tháng 05 năm 2020 09:44 GMT+7    0 Bình luận

Thiệu Hóa là huyện đồng bằng có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm các huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa, có 25 đơn vị hành chính, trong đó 24 xã và 01 thị trấn; cách thành phố Thanh Hóa 15 km về phía Đông – Nam. Tổng diện tích tự nhiên là 15.991,72 ha; với dân số 159.766 người. Là trung tâm các huyện đồng bằng, vị trí địa lý cùng hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ của huyện được xây dựng và hình thành tương đối hợp lý thuận tiện cho việc giao lưu các vùng trong tỉnh. Để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bài toán khai thác tiềm năng, lợi thế sao cho hiệu quả luôn thường trực trong suy nghĩ của mỗi cán bộ đảng viên và người dân Thiệu Hóa. Trong điều kiện còn nhiều hạn chế, Thiệu Hóa đã lựa chọn được hướng phát triển phù hợp, ổn định và bền vững.

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới huyện đã khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của tỉnh, Trung ương kết hợp với nguồn vốn của địa phương trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ cuộc sống. Hiểu được xuất phát điểm trên, Thiệu Hóa rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng NTM. Chính vì thế, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã quan tâm thực hiện; thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại cùng nhân dân, phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, nhằm cung cấp các thông tin về thực hiện Chương trình này.

Những bước tiến của công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Thiệu Hóa

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giao chỉ tiêu về đích xây dựng nông thôn mới cho các xã; thành lập tổ công tác, kiểm tra, rà soát, đánh giá các tiêu chí, tiến độ thực hiện các tiêu chí, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị của huyện trên cơ sở nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình từ năm 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2025.

Đến nay, huyện đã tập trung thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, nhằm phát triển kinh tế – xã hội chung của huyện và khu vực nông thôn. Đến 30/6/2019 toàn huyện có 228 doanh nghiệp lớn nhỏ giải quyết được 13.000 lao động, số hộ kinh doanh cá thể 8.485 hộ, có 15.677 lao động, làm việc ở lĩnh vực phi nông nghiệp. Từ kết quả chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu lao động đã góp phần tăng giá trị sản xuất và nâng cao thu nhập bình quân đầu người trong những năm qua, đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, hộ khá, hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 21,5% năm 2010 xuống còn 4,3% năm 2018. Thu nhập tăng từ 10,5 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 34,2 triệu đồng/người/năm, năm 2018.

Không chỉ dừng lại ở những kết quả đó, hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã, giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… ngày càng được cải thiện tạo đà cho phát triển chung của huyện. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, trong thời gian qua toàn huyện đã triển khai làm mới và nâng cấp giao thông nông thôn là 417 km, giao thông nội đồng là 247,51 km và xây dựng mới hơn 340 phòng học các cấp, xây mới 15 hội trường, 91 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang nâng cấp 36 nhà văn hóa thôn và sửa chữa 27 trạm y tế, xây dựng 10.800 nhà ở dân cư… nhìn chung diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, cảnh quan môi trường ngày càng đổi mới.

Về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI). Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền, hạn chế có đơn thư tồn đọng, vượt cấp kéo dài. Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thực hiện chính sách hậu phương  quân đội.

Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ khi triển khai ước đến 30/06/2019 là 6.366,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 85 tỷ đồng, ngân sách địa phương 861,21 tỷ đồng, vốn tín dụng là 350,46 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư là 100,5 tỷ đồng, vốn lồng ghép 63,31 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp là 4.866,4 tỷ đồng và vốn khác 39,61 tỷ đồng.

Xây dựng NTM là trách nhiệm cùa cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, phấn đấu năm 2020 huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 01 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 03 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; có 60 thôn đạt chuẩn NTM; 02 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Thiệu Hóa đã huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thắp sáng niềm tin bằng những việc làm thiết thực. Xây dựng Đảng bộ và chính quyền vững mạnh toàn diện, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế – xã hội. Tuyên truyền nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Tổ chức làm việc với Đoàn thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Trung ương kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới của huyện và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện. Sau 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, làm thay đổi diện mạo cả một vùng quê. Thiệu Hóa đã khoác trên mình tấm áo đa sắc màu tươi trẻ Công – Nông – Thương phát triển và hội nhập.

Bình luận (0)