Bà Rịa - Vũng Tàu: TAND thị xã Phú Mỹ - Sự trưởng thành và phát triển trong nhiệm kỳ đổi mới (2016-2020)

Quang Minh - Cùng với các tòa án cấp huyện khác trong cả nước, giai đoạn từ năm 2016-2020, TAND thị xã Phú Mỹ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử như sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu hụt nhân lực, kinh nghiệm xét xử, số lượng án ngày càng tăng về số lượng, phức tạp về nội dung tranh chấp, đặc biệt là phải tạm dừng công tác xét xử do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ngành, địa phương, sự đoàn kết, chủ động, không ngừng nỗ lực và phấn đấu tập thể cán bộ công chức, TAND thị xã Phú Mỹ đã đạt được những thành tích to lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển phong trào thi đua tại đơn vị trong những năm tiếp theo.

10 tháng 09 năm 2021 12:50 GMT+7    0 Bình luận

T năm 2016-2020, TAND thị xã Phú Mỹ đã giải quyết được 6.237/6.363 vụ việc, tăng 3.228 vụ việc so với nhiệm kỳ trước, đạt 98,02%. Năm 2016, đơn vị thụ lý 1.336 vụ việc, giải quyết 1.168 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,42%. Đến năm 2020, TAND thị xã Phú Mỹ đã thụ lý 1.602 vụ việc, giải quyết 1.476 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,13%. Chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, năm 2016 đơn vị có 02 vụ án bị hủy, chiếm tỷ lệ 0.17% và 12 vụ án bị sửa do lỗi chủ quan chiếm tỷ lệ 1.02%. Đến năm 2020, đơn vị chỉ có 02 vụ án dân sự bị sửa do lỗi chủ quan, chiếm 0,14%, thấp hơn 1,36% so với chỉ tiêu Quốc hội quy địnhkhông có án bị hủy do lỗi chủ quan.

Đối với án hình sự, trong nhiệm kỳ 2016-2020, TAND thị xã Phú Mỹ đã thụ lý 953 vụ/1475 bị cáo, giải quyết 952 vụ/ 1.460 bị cáo, đạt 99,90 %. Trong đó, năm 2020 đã thụ lý 198 vụ/333 bị cáo, giải quyết 197 vụ/318 bị cáo, đạt 99,49 %, tỷ lệ giải quyết tăng 8,53%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 11,49%.

Đối với các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã giải quyết 5.220/5.345 vụ, việc; đạt 98%; tỷ lệ giải quyết vượt chỉ tiêu Quốc Hội quy định (78%) là 20%). Trong đó, năm 2016 tỷ lệ giải quyết đạt 85,31 %. Đến năm 2020, tỷ lệ giải quyết đạt 91,10%, vượt chỉ tiêu Quốc Hội quy định (78%) là 13,1%.

Về án hình chính: Trong nhiệm kỳ, đơn vị giải quyết 42/42; đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, năm 2016 tỷ lệ giải quyết đạt 94,73% đến năm 2020 tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị giải quyết 346 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án1446 hồ sơ giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%; 106 hồ sơ miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của Chi cục thi hành án dân sự Phú Mỹ với tổng số tiền miễn giảm là 156.456.606 đồng.

Trong đó, riêng năm 2020, đơn vị giải quyết 57 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 709 hồ sơ giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%; 27 hồ sơ miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của Chi cục thi hành án dân sự Phú Mỹ với tổng số tiền miễn giảm là 34.375.800 đồng.

Cán bộ, công chức, người lao động TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong nhiệm kỳ qua, TAND thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định thi hành án đối với 1.328/1.328 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%, không để trường hợp nào chậm hoặc không ra quyết định thi hành án. Năm 2020, đơn vị đã ra quyết định thi hành án cho 263/263 bị án, đạt 100%, trong đó ra quyết định thi hành án phạt tù 230 bị án,  ra quyết định ủy thác thi hành án 33 bị án.

Ngoài công tác giải quyết án, đơn vị đã tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào và công tác đền ơn, đáp nghĩa do cấp trên và các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát động như ủng hộ xây nhà Đại Đoàn kết và các Quỹ như đền ơn đáp nghĩa; học bổng; phòng chống dịch Covid-19; bảo trợ trẻ em…

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong 02 năm liên tiếp 2019 và 2020, tập thể TAND thị xã Phú Mỹ đã được Tòa án nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân". Năm 2020, 01 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND; nhiều cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”; 03 Hội thẩm nhân dân được Chánh án TAND tối cao tặng bằng khen; 07 cán bộ, công chức và 07 Hội thẩm nhân dân được Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng giấy khen.

Để đạt được những thành tích trên, ngoài sự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị khác thì sự rõ ràng, đúng đắn, quyết liệt trong chỉ đạo và phát huy tối đa sức mạnh tập thể là những kinh nghiệm thực tiễn để khắc phục khó khăn, đạt thành tích trong công tác thi đua được lãnh đạo TAND thị xã Phú Mỹ đã phát biểu chia sẻ.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Đảng, Quốc Hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt chú trọng quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII và sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của TAND tối cao; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp…

Thực hiện công tác chuẩn bị điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ để triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; duy trì và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân; Đẩy mạnh thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì công lý” gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án và hoạt động quản lý, tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định và lịch phiên tòa của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.Trên tinh thần hành động: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy