UBND huyện Vân Đồn phản hồi vấn đề Tạp chí đã nêu

BBĐ - Ngày 20/5/2020, trên Tạp chí Toà án nhân dân điện tử có bài viết: “Quảng Ninh nhập nhèm khi thu hồi đất của dân giao cho tư nhân?", ngày ngày 17/7/2020, UBND huyện Vân Đồn có văn bản số 1662/UBND phản hồi những vấn đề Tạp chí đã nêu.

25 tháng 07 năm 2020 10:00 GMT+7    0 Bình luận

Ngày 20/5/2020, trên Tạp chí Toà án nhân dân điện tử có bài viết: “Quảng Ninh nhập nhèm khi thu hồi đất của dân giao cho tư nhân?”, bài viết đã đưa tin: ” Thu hồi đất của người dân đang sản xuất để giao cho tư nhân thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và bồi thường với giá rẻ mạt; không công khai về tính chất pháp lý của dự án cũng như phương thức giao đất cho chủ đầu tư… những việc làm có dấu hiệu khuất tất của chính quyền huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang gây bức xúc trong dư luận cũng như có nguy cơ đẩy người dân vào cảnh không tấc đất canh tác “.

Sau khi đăng bài, ngày 17/7/2020, UBND huyện Vân Đồn có văn bản số 1662/UBND, gửi đến Tạp chí Tòa án nhân dân với nội dung “Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn xin cảm ơn Tạp chí Toà án nhân dân điện tử đã quan tâm đưa tin bài trên địa bàn huyện Vân Đồn”.

UBND huyện Vân Đồn cũng cung cấp thông tin, quan điểm của địa phương để làm rõ những vấn đề Tạp chí đã phản ánh.

Về căn cứ pháp lý và quá trình triển khai dự án

Ngày 10/5/2002, UBND tinh có Quyết định số 1501/QĐ-UB về việc thu hồi và tạm giao 100ha đất của một số hộ dân và của UBND huyện Vân Đồn đề tạm giao cho Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long.

Ngày 11/4/2007, UĐND tỉnh ban hành Quyết định 1169/QĐ-ƯBND “Về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Việt Mỹ thuê đất để đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn”.

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2826/QĐ-ƯBND “Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ cho Công ty Cồ phần đầu tư phát triền Bảo Nguyên thuê 707.274,6 m2 đất theo hình thức thuê đât trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3026/QĐ- UBND “Về việc thu hồi 667.598,3m2 đất của Công ty cổ phân Đầu tư Bào nguyên và cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn tiêp tục thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn”;

Ngày 11/4/2018 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND “về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasca Vân Đồn Harbor City tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn – tên cũ là Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasca Dragon Bay”.

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 17/12/2002 cùa ƯBND huyện Vân Đồn “về việc phê duyệt phương án dền bù GPMĐ dự án du lịch sinh thái Bái Tử Long – xà Hạ Long – huyện Vân Đồn” trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Gộp là 40.997.000 đ.

Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Vân Đồn ban hành Quyết định số 4966/QD-UBND ngày 16/12/2019 và Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 07/3/2020, trong đó phê duyệt bổ sung phương án hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá trị bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm hiện nay với giá trị phương án đã được phê duyệt trước đây cho các ông, bà thuộc hàng thừa kế theo quy định của ông Nguyễn Văn Gộp (ông Nguyễn Văn Gộp đã chết, các ông, bà thuộc hàng thừa kế của ông Gộp chưa thực hiện phân chia tài sản thừa kế theo quy định) với số tiền là 1.689.965.000 đ.

Các nội dung Tạp chí phản ánh

Đối với nội dung: “Nhân danh Nhà nước thu hồi đất sản xuất của dán giao cho tư nhân? ” văn bản cho biết: Năm 2002, UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đất đai năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 và Nghị định số 22/1998/NĐ-CP, ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Điểm đ, khoản 2, Điều 1 Nghị định~sổ~22/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng gồm: Đất do tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài … khu vui chơi giải trí, khu du lịch và các dự án dầu tư khác đã dược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cử điểm d, khoản 2, Điều 1, Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ thì trường hợp này thuộc dối tượng nhả nước thu hồi đất.

Về việc thu hồi đất: Ngày 26/7/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg về thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Ngày 19/8/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1296/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn.

Căn cứ khoản 1, Điều 151, Luật Đất đai năm 2013 quy định đất sử dụng cho khu kinh tế: Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đất sử dụng cho khu kinh tế là diện tích đất sử dụng cho các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Căn cứ Văn bản số 461/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 12/4/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai “về việc hướng dẫn thu hồi đất trong các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, trong đó có nội dung: Khu kinh tế Vân Đồn đã được thành lập theo Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án trong khu kinh tế từ trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành), Khu kinh tế Vân Đôn có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07/02/2015. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 62, Điều 63, Điều 151 của Luật Đất đai 2013, Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007 thì đối với dự án đầu tư sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Mặt khác, ngày 17/5/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 2705/UBND- QLĐĐ1 về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến chính sách thu hồi đất tại địa bàn các Khu Kinh tế thì các dự án dầu tư có sử dụng đất trong Khu kinh tế phù họp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ quy định trên, UBND huyện Vân Đồn khẳng định dây là dự án do Nhà nước thu hồi đất. Do dó, UĐND huyện đã ban hành Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 “Về việc thu hồi đẩt của gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Gộp (ông Gộp dã chết, chưa phân chia thừa kể theo quy định)” là đảm bảo quy định.

Đối với nội dung: Chưa giải thích thỏa đáng đã  cưỡng chế để ép dân giao đất, văn bản giải thích: Ngày 25/7/2011, ông Nguyễn Vãn Gộp có giấy viết tay, không có công chứng, chứng thực, chuyển tặng ao hồ và ruộng cho con là Nguyễn Văn Chè và Ngô Thị Ngọc Diệp.

Điều 689, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về hình thức chuyển quyền sử dụng đất: “Việc chuyền quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật”.  Mặt khác, theo kết quả xác minh, năm 2011, ông Nguyễn Văn Gộp chết không để lại di chúc, do vậy khối di sản do ông Nguyễn Vãn Gộp đê lại phải được phân chia theo pháp luật Tuy nhiên, đến thời điểm thu hồi đất (năm 2019) gia đình chưa thực hiện phân chia thừa kế.

Căn cứ Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật thì việc chuyển quyền nêu trên là không hợp lệ; khối tài sản do ông Nguyễn Văn Gộp để lại được chia theo pháp luật cho những người thừa kế. Do việc phân chia thừa kế chưa được thực hiện nên UBND huyện lập phương án chung cho những người thừa kế là đúng quy định.

Việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với ông Nguyễn Văn Chè cũng như các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới GPMB dự án được UBND huyện Vân Đồn tổ chức theo đúng quy định. Sau khi phương án được phê duyệt cho các ông, bà thuộc hàng thừa kế theo quy định của ông Nguyễn Văn Gộp, UBND xã Hạ Long, UBMTTQ xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn đã tổ chức vận động, thuyết phục các ông, bà thuộc hàng thừa kế theo quy định của ông Nguyễn Văn Gộp nhận tiền và bàn giao mặt băng theo quy định. Do các ông, bà thuộc hảng thừa ke theo quy định cùa ông Nguyên Vãn Gộp đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc nhận tiền, bàn giao đất, nên Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Ngày 11/5/2020, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại và các ông, bà thuộc hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Gộp, đã đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với các thửa đất theo Quyết định thu hồi đất. Riêng ông Nguyễn Văn Chè vắng mặt, chưa có ý kiến về việc đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng đối với các thửa đất theo Quyết định thu hồi đất.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhả nước tại địa phương, UBND huyện Vân Đồn nhận thấy trách nhiệm cần làm rõ quá trình triển khai thực hiện dự án và luôn công khai, minh bạch rõ ràng việc thực hiện công tác bồi thưởng GPMB tại dự án đảm bảo các quy định của pháp luật.

Tạp chí Toà án nhân dân điện tử hoan nghênh tinh thần hợp tác với báo chí, phối hợp và xử lý kịp thời  vấn đề báo nêu của UBND huyện Vân Đồn và mong rằng khiếu nại của người dân được giải quyết thỏa đáng, hài hòa lợi ích của người dân bị thu hồi đất và doanh nghiệp, đưa Vân Đồn ngày càng phát triển về mọi mặt.

 

Tổ hợp Sonasea Vân Đồn Complex nằm trong dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City – Ảnh: Ceogroup.com.vn

 

 

Bình luận (0)