Ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

LÊ SƠN - Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trên cơ sở Quy chế phối hợp được ký kết từ năm 2013.

04 tháng 05 năm 2021 15:39 GMT+7    0 Bình luận

Cục THADS tỉnh Nghệ An và TAND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 416/QCPHLN ngày 17/5/2013 về phối hợp liên ngành giữa hai đơn vị đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy chế để ký kết mới.

Trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS và TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nội dung phối hợp theo Quy chế đã ký kết. TAND hai cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS trong tỉnh 18.782 bản án, quyết định. Trong đó, TAND tỉnh chuyển giao cho Cục THADS 575 bản án, quyết định; TAND các huyện, thị xã, thành phố chuyển giao cho các Chi cục 18.207 bản án, quyết định. Hầu hết các bản án, quyết định đã được tòa án tuyên chính xác, rõ ràng, cụ thể, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho cơ quan THADS tổ chức thi hành có hiệu quả.

Việc phối hợp trong xét miễn, giảm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, cơ quan THADS đã chủ động rà soát, lập hồ sơ chuyển VKSND cho ý kiến và đề nghị Tòa án xét miễn, giảm thi hành án. Khi nhận được hồ sơ, TAND đã kịp thời phân công Thẩm phán thụ lý, tổ chức họp xét và ra quyết định miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả, TAND đã ra quyết định  miễn, giảm được 177 việc, tương ứng số tiền 841.161.000 đồng, trong đó miễn 129 việc/486.001.000 đồng, giảm 48 việc/355.160.000 đồng.

 

Khung cảnh Hội nghị

 

Công tác vận động đương sự, bị cáo nộp án phí, tiền phạt và bồi thường khắc phục hậu quả trước và trong khi xét xử đã được TAND tỉnh và TAND cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện phối hợp tốt, góp phần quan trọng cho các cơ quan THADS thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là bảo vệ kịp thời quyền lợi cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án… Từ 1/10/2019 đến 28/2/2021, các cơ quan THADS đã phối hợp với Tòa án thu được hơn 3,1 tỷ đồng/1.405 đương sự, bị cáo.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, cùng với nhận rõ những khó khăn, vướng mắc, tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề để việc phối hợp có kết quả cao nhất.

Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị được ký kết từ năm 2013, trong thời gian thực hiện đã phát sinh một số bất cập, tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện. Tại hội nghị, sau khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các thẩm phán, thẩm tra viên, chấp hành viên và lãnh đạo hai đơn vị, lãnh đạo Cục THADS và TAND tỉnh Nghệ An đã thống nhất ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành số 416/QCPHLN ngày 17/3/2013.

 

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy