Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

THÁI VŨ - Ngày 12/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đối với Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Quyền Chánh án TAQS TƯ.

12 tháng 06 năm 2019 16:07 GMT+7    0 Bình luận

Trước đó, ngày 11/6, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đối với Thiếu tướng Dương Văn Thăng, hiện đương giữ chức Quyền Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng ( bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cán bộ – Ảnh PV

Tại phiên họp sáng 12/6, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín.
Buổi chiều 12/6 , Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu với đa số phiếu tán thành.

Đại biểu bỏ phiếu kín -Ảnh Qh.vn

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bình luận (0)