Thông báo về Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019

HÀ CHI - Tại Thông báo số 01/TB-TANDTC ngày 02 tháng 01 năm 2019, TANDTC đã thông báo về Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019, Tạp chí TAND điện tử trân trọng giới thiệu tới quý độc giả

04 tháng 01 năm 2019 14:31 GMT+7    0 Bình luận

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-TANDTC ngày 26/11/2018 về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019, Tòa án nhân dân tối cao thông báo đến các đồng chí Thâm phán Tòa án nhân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án quân sự cấp Quân khu và tương đương về các nội dung triệu tập tham dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019, cụ thể như sau:

Hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến giữa điểm câu trung tâm tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) với tât cả các điểm cầu tại Tòa án quân sự Trung ương; Học viện Tòa án; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thời gian tổ chức Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày (ngày 14 và 15/01/2019).

Buổi sáng từ 8h đến 11h30′; buổi chiều từ 14h đến 17h00″.

Địa điểm tổ chức Hội nghị

Tại Hội trường Bộ Quốc phòng (điểm cầu trung tâm)

Khách mời tham dự Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị;  Đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ban, ngành ở Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy I6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm đổi mới công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Đại biểu Tòa án nhân dân tham gia Hội nghị bao gồm:

Đối với Tòa án nhân dân tối cao:

Các đồng chí Lãnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Lãnh đạo cấp vụ, Trưởng phòng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí Thư ký của lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Riêng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học gồm tất cả công chức có chức danh tư pháp (để làm thư ký tại các Tế thảo luận).

Đối với Tòa án quân sự Trung Ương:

Lãnh đạo Tòa án quân sự Trung ương:

Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Đối với các Tòa án nhân dân cấp cao:

Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao;

Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Đối với các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự quân khu và tương đương:

Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Chánh án và 01 đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng; riêng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, gồm tập thể lãnh đạo đơn vị;

Đối với Tòa án quân sự cấp quân khu và tương đương: Chánh án.

 Đối với các Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực được khen thưởng hình thức cao (Huân chương, Cờ thi đua của Chính phủ); Riêng thành phố Hà Nội, gôm các Chánh án Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã.

Tại các điểm cầu

Hội nghị được truyền hình trực tuyến vào ngày 14 và buôi chiều ngày 15, đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu bao gồm: Lãnh đạo (đối với những đơn vị có thành phần triệu tập là tập thể lãnh đạo thì Thủ trưởng đơn vị phân công một đồng chí Lãnh đạo ở lại đơn vị) và công chức có chức danh tư pháp của các đơn vị (Riêng điểm cầu tại Học viện Tòa án, tùy điều kiện cụ thể có thể triệu tập thêm các học viên, sinh viên đang theo học tại Học viện); Lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án quân sự cấp quân khu và khu vực đóng trên địa bàn tương ứng của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện (các đại biểu của các Tòa án quân sự cấp quân khu tham dự Hội nghị tại điểm câu Tòa án nhân dân cấp tỉnh mà đơn vị đóng trụ sở làm việc;các đại biểu của các Tòa án quân sự khu vực tham dự Hội nghị tại điểm câu Tòa án nhân dân cấp huyện mà đơn vị đóng trụ sở làm việc. Riêng các Đại biểu của Tòa án quân sự quân khu Thủ đô và các Tòa án quân sự khu vực trực thuộc sẽ tham dự Hội nghị tại điêm câu Tòa án quân sự Trung ương).

Về bố trí nơi nghỉ của Đại biểu

Ban Tổ chức bố trí nơi nghỉ cho đại biểu khách mời 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm đổi mới công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Khách sạn ARMY HOTEL, số 1A, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức bồ trí tập trung nơi nghỉ đối với các đại biêu dự Hội nghị và lái xe của các đơn vị tại Khách sạn Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức Hội nghị đón tiếp các đại biểu từ 14h00 ngày 13/01/2019.

Về bố trí ăn hàng ngày của Đại biểu

Đại biểu nghỉ tại khách sạn nào thì ăn sáng tại khách sạn đó.

Ngày 14 và ngày 15/01/2019, Ban Tổ chức bố trí các bữa ăn cho các đại biểu cụ thể như sau (riêng bữa tối ngày 13 tháng 01 năm 2019, đại biểu tự túc):

Đối với Đại biểu nghỉ tại khách sạn, Ban Tổ chức bố trí ăn tập trung tại Khách sạn nơi đại biểu nghỉ.

Đối với Đại biểu tại Hà Nội, Ban Tổ chức phát chế độ Hội nghị theo quy định.

Bữa tối ngày 14 tháng 01 năm 2019: Ban Tổ chức mời cơm thân mật toàn bộ Đại biểu về dự Hội nghị vào hồi 18h00 tại Khách sạn Kim Liên.

Xe đưa đón Đại biểu

Đối với các đại biểu nghỉ tại Khách sạn: Ban Tổ chức bố trí xe ô tô tập trung đưa, đón đại biểu từ các địa điểm nghỉ tới Hội trường Bộ Quốc phòng và ngược lại; cụ thể:

Buổi sáng: Xuất phát vào lúc 7h15;

Buổi chiều: xuất phát vào lúc 13h15.

Đối với các Đại biểu của Tòa án nhân dân tối cao, trong các ngày diễn ra hội nghị, Ban Tổ chức sẽ bó trí xe đưa đón tập trung tại 48 Lý Thường Kiệt với lịch xuất phát cụ thể như sau:

Buổi sáng: Xuất phát vào lúc 7h30;

Buổi chiều: xuất phát vào lúc 13h30.

 Đối với các đại biểu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội: Việc đưa, đón các đại biểu do Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tự bố trí, thực hiện (đề nghị Tòa án nhân dân cấp, cao tại Hà Nội và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội liên hệ với Ban Tổ chức để nhận thẻ xe ô tô ra vào cổng Hội trường Bộ Quốc phòng).

Các Đại biểu đi bằng phương tiện máy bay, tự túc phương tiện từ sân bay đến khách sạn và chiều ngược lại. Riêng đại biểu khách mời, Ban Tổ chức bố trí phương tiện đưa, đón.

Những vấn đề đại biểu dự Hội nghị cần lưu ý

Căn cứ vào Thông báo triệu tập này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị bố trí kế hoạch công tác đề đảm bảo tất cả các công chức thuộc thành phân đại biểu dự Hội nghị tham dự đầy đủ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc các điểm câu phân công chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về số lượng đại biểu tham dự Hội nghị, cũng như duy trì kỷ luật Hội nghị tại các điểm cầu.

Các Đại biểu phải có mặt và ổn định chỗ ngồi tại Hội trường ở các điểm cầu trước 10 phút theo chương trình các buổi làm việc của Hội nghị. Khi tham gia Hội nghị, phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung để tránh ảnh hưởng tới hệ thống đường truyền âm thanh và đảm bảo tính nghiêm túc của Hội nghị.

Về trang phục: Khi dự Hội nghị, các Thẩm phán mặc Lễ phục, các đại biểu mặc trang phục mùa đông của Tòa án nhân dân (quần âu, áo veston, sơmi trắng, thắt caravat màu đen, giây đen), đeo huy hiệu Tòa án và đeo cuống Huân, Huy chương hoặc Kỷ niệm chương Tòa án (nếu có). Riêng các đại biểu của các Tòa án quân sự mặc Quân phục mùa đông.

Các tài liệu phục vụ Hội nghị được đăng tải tại mục “Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2019” trên Công Thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Tòa án tại các điểm cầu in và phát cho đại biểu dự Hội nghị (Tòa án nhân dân tối cao sẽ không ban hành văn bản theo đường văn thư nên các đơn vị cần hết sức chú ý nội dụng này).

Tòa án nhân dân tối cao thanh toán tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ trong các ngày tổ chức hội nghị. Các đơn vị không thanh toán tiền phụ câp lưu trú và tiền thuê phòng nghỉ cho các đại biểu trong các ngày mà Tòa án nhân dân tối cao đã bố trí nêu trên (chỉ thanh toán chỉ phí phương tiện đi, về cho đại biểu theo chế độ hiện hành).

Các đại biểu không ăn trưa, ăn tối do Ban Tổ chức bố trí, đề nghị thông báo trước một buổi cho Ban Tổ chức biết để cắt cơm, tránh lãng phí.

Đại biểu nghỉ tại khách sạn trả phòng nghỉ trước 12h00 ngày 16 tháng 01 năm 20109, * Ban Tổ chức không thanh toán các khoản giặt là, sử dụng mini bar, điện thoại cố định và các dịch vụ khác của khách sạn ngoài các khoản nêu trên.

Ban Tổ chức đề nghị:

Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân cấp cao lập danh sách đại biểu dự hội nghị của đơn vị mình (Riêng Vụ Tổ chức — Cán bộ, Pháp chế và quản lý khoa học lập danh sách công chức của đơn vị mình là thành phân đại biểu dự Hội nghị thành 10 nhóm để Ban Tổ chức Hội nghị phân công làm thư ký 10 Tổ thảo luận) gửi về Ban Tổ chức (hông qua Văn phòng) chậm nhất vào 07/01/2019 qua hộp thư điện tử: tmth.tate(@toaan.øov.vn đề phục vụ cho việc chia nhóm thảo luận tại Hội nghị.

Thủ trưởng các đơn vị tại các điểm cầu có trách nhiệm chỉ đạo việc chuẩn bị về cơ sở vật chất và trang trí Hội trường theo đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm.

Trong thời gian Hội nghị, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đại biểu liên hệ với đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, theo số điện thoại: 0983230347 đề được hướng dẫn./.

 

Bình luận (0)