Tòa án bảo đảm số lượng biên chế để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

THÁI VŨ - Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và Kiểm toán Nhà nước.

04 tháng 05 năm 2021 16:01 GMT+7    0 Bình luận

Cơ bản tán thành kết quả đạt được

Quốc hội cơ bản tán thành kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được nêu trong các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC và Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội khẳng định trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt vào những năm cuối của nhiệm kỳ, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến sự phát triển của đất nước, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự quan tâm, tin tưởng của cử tri và Nhân dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không ngừng nỗ lực, đổi mới, chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó mỗi thiết chế chú trọng những nội dung cụ thể.

Đối với TANDTC, VKSNDTC Nghị quyết nêu rõ:

-Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công bằng, nghiêm minh, hiện đại. Tuân thủ chặt chẽ và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng.

-Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết vụ án, vụ việc, phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng trong hoạt động tư pháp và xâm phạm hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và bảo vệ; tập trung rà soát, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết các đơn khiếu nại về oan, sai, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

-Nâng cao hiệu quả hoạt động của TAND, VKSND; xây dựng đội ngũ cán bộ TAND, VKSND trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, bản lĩnh, bảo đảm số lượng biên chế để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động tư pháp;

-Từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường các điều kiện bảo đảm để TAND, VKSND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

**

Nghị quyết yêu cầu: Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Trụ sở TANDTC nhìn từ trên cao

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy