Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đoàn kết, chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

NGUYỄN HẢI BẰNG - TAND hai cấp tỉnh Hải Dương có 19 đơn vị, gồm 07 tập thể nhỏ thuộc TAND tỉnh (03 phòng, 04 tòa chuyên trách) và 12 đơn vị cơ sở (TAND cấp huyện). Tổng biên chế được phân bổ là 197 người, biên chế hiện có 177 người (nam 80, nữ 97), trong đó có 82 Thẩm phán (01 Thẩm phán cao cấp, 31 Thẩm phán trung cấp, 50 Thẩm phán sơ cấp), 78 Thẩm tra viên và Thư ký, còn lại là công chức, người lao động khác.

08 tháng 09 năm 2021 07:59 GMT+7    0 Bình luận

Năm 2021, cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mặc dù Hải Dương là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19[i], tuy nhiên nhờ bám sát đường lối, chủ trương, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng, sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Chánh án TAND tỉnh Hải Dương, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động nên Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

1. Một số kết quả đạt được của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương

Về công tác xét xử, giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bản án

Từ ngày 01/10/2020 đến 31/7/2021, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã giải quyết, xét xử tổng số 4.471/5.695 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 78,5%, trong đó có 1.101 vụ hình sự; 281 vụ, việc dân sự; 2.981 vụ, việc hôn nhân và gia đình; 57 vụ kinh doanh thương mại; 19 vụ lao động; 15 vụ hành chính; 02 yêu cầu tuyên bố phá sản. Ngoài ra, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương còn quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đối với 165 trường hợp.

 

TAND tỉnh Hải Dương công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán

Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã công bố 1.333/1409 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (tỉ lệ 95%); tổ chức được 123 phiên tòa rút kinh nghiệm/82 Thẩm phán. Công tác công khai bản án, quyết định được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của Thẩm phán, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án.

Về công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án

Tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện kiểm tra 3.711 hồ sơ các loại vụ, việc có hiệu lực pháp luật và 1.543 hồ sơ thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân cấp huyện. Công tác kiểm tra nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên. Kết quả công tác kiểm tra được thể hiện trong báo cáo hàng tháng gửi các Tòa án nhân dân cấp huyện để rút kinh nghiệm kịp thời. Những thiếu sót có tính phổ biến, điển hình, những vấn đề còn có những ý kiến, quan điểm khác nhau cần thống nhất trong nhận thức và áp dụng được tổng hợp báo cáo Ủy ban thẩm phán để rút kinh nghiệm chung trong hai cấp Tòa án.

Tòa án hai cấp đã ban hành 1.497 quyết định thi hành án hình sự, ủy thác thi hành án hình sự 156 trường hợp; giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.409 trường hợp; xét giảm và tha tù trước thời hạn cho 215 trường hợp; rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ cho 44 trường hợp. Các quyết định đều đảm bảo về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành.

Trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhìn chung công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đã đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng theo hướng thực chất, không hạn chế thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mình; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong việc xét xử các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội.

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hành chính, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã từng bước khắc phục tình trạng để quá thời hạn giải quyết; làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ; đồng thời, chủ động xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án; chú trọng công tác hòa giải, tổ chức đối thoại nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhân dân. Áp dụng đúng và kịp thời biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhằm đưa các đối tượng đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để chữa bệnh, học tập, lao động. Giải quyết nhanh chóng yêu cầu tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động, chủ nợ …  

TAND tỉnh Hải Dương trao Quyết định bổ nhiệm hòa giải viên

Cùng với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã phối hợp có hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động có tính chất tuyên truyền, phổ biển pháp luật, giới thiệu về Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương, tạo sự lan tỏa, giúp người dân hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, tính chất đặc thù của hoạt động Tòa án. Qua đó hiểu hơn về sứ mệnh của Tòa án nói chung, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của hệ thống chính trị và nhân dân đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương.

 Về công tác tổ chức cán bộ

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, công tác cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương luôn được quan tâm kiện toàn, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan và đúng quy định. Các công chức được quy hoạch, bổ nhiệm đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Các công tác khác như: quản lý, sử dụng, điều động, luân chuyển công chức, chế độ chính sách cho công chức, người lao động đảm bảo đúng quy định, nề nếp và có hiệu quả.

Về công tác thi đua - khen thưởng

 Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các phong trào thi đua đều gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19 [ii].

Công tác khen thưởng đảm bảo thực hiện nguyên tắc kịp thời, dân chủ, công khai, đúng người, đúng thành tích, theo trình tự, thủ tục và hồ sơ quy định. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tặng thưởng Giấy khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân có thành tích đột xuất trong hoạt động xét xử tội phạm liên quan đến dịch bệnh Covid 19; tặng thưởng 10 Giấy khen và đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng 05 Bằng khen cho Hội thẩm nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

TAND tỉnh Hải Dương ủng hộ nhân dân TP Chí Linh phòng chống dịch Covid-19

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19, tuy nhiên lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt với phương châm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, cụ thể: Giải quyết ngay những vụ án liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống Covid 19; Yêu cầu báo cáo kế hoạch giải quyết cụ thể, những vướng mắc gặp phải để tháo gỡ trong quá trình giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền; thực hiện chế độ “3 tại chỗ” đối với cán bộ được bố trí làm việc tại cơ quan và chế độ “một cung đường, hai điểm đến” đối với cán bộ cần làm việc với đơn vị bên ngoài khi trên địa bàn phải thực hiện giãn cách xã hội; tập trung nghiên cứu hồ sơ, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuẩn bị xét xử; có những chỉ đạo quyết liệt, sát hợp với từng đơn vị trong từng tình huống cụ thể[iii].

2. Một số bài học kinh nghiệm

Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ thiêng liêng cao quý của mình là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Tòa án với nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hai là, xuất phát từ thực tiễn, nhận thức đúng đắn tình hình thực tế của từng đơn vị trong Tòa án hai cấp, trên cơ sở đó vận dụng đường lối, chủ trương chung vào từng trường hợp cụ thể để có giải pháp phù hợp.

Ba là, thấm nhuần quan điểm Dân gốc” mà Đại hội Đảng XIII đã xác định, cụ thể là Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương quán triệt và thực hiện phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả hoạt động của Tòa án.

Bốn là, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo phương châm 5 rõ được Tỉnh ủy Hải Dương phát động, là: “rõ người; rõ việc; rõ tiến độ; rõ hiệu quả; rõ trách nhiệm”.

TAND tỉnh Hải Dương nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Hải Dương

Năm là, có tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tính kỷ luật và trách nhiệm cao của công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án hai cấp để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương trong thời gian tới

Xây dựng Tòa án xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin là tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của lãnh đạo TANDTC cũng đồng thời là mong ước và động lực của cả hệ thống Tòa án nói chung. Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xác định việc tiếp tục thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, được xác định tại Hội nghị Chánh án Tòa án các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm hướng đến mục tiêu: (1) Luôn đề cao trách nhiệm, thực hiện ngày càng tốt nguyên tắc Hiến định về tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền; (2) Xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; (3) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; (3) Quản lý Tòa án hai cấp đảm bảo hoạt động của Tòa án công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Kết hợp hài hòa giữa hoạt động quản lý điều hành hoạt động nôi bộ của Tòa án với các hoạt động tố tụng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận công lý; kế thừa truyền thống, thành tựu trước đây; khắc phục những hạn chế, khó khăn phát sinh từ thực tiễn; học hỏi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các Tòa án trong cả nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Dương; (5) Có quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao trong việc thống nhất nhận thức, phương châm hành động, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương về tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của lãnh đạo TANDTC về sự cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy TAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 


[i] Hải Dương chịu tác động trực tiếp cả 4 làn sóng covid – 19, là trung tâm của làn sóng thứ ba diễn ra gần hết Quý 1 năm 2021.

[ii] Ngày 08/7/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hải Dương phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

[iii]  Bắt đầu từ ngày 27/1/2021 (ngày khởi phát làn sóng Covid-19 thứ 3 với các ca khởi phát tại Hải Dương, Quảng Ninh cho đến nay Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy