Công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập quy hoạch riêng

THÁI VŨ - Sáng ngày 4/1, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sô 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

04 tháng 01 năm 2019 09:30 GMT+7    0 Bình luận

Để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019,  trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án Pháp lệnh và các ý kiến phát biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất  thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch thống nhất theo nguyên tắc đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật  có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Pháp lệnh này chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; bảo đảm thứ bậc của các loại quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự thống nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi triển khai thi hành các quy định về quy hoạch.

Quang cảnh phiên họp báo – Ảnh Qh.VN

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Thư viện.

Cụ thể, sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng theo hướng sửa đổi tên quy hoạch để phù hợp với tên quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch do quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung về phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Sửa đổi và bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch” tại quy định trên do Pháp lệnh này quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh này.

Sửa đổi và bổ sung khoản 3 Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan.

Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Thư viện theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Quy hoạch.

Bình luận (0)