Kiểm tra công tác chuyên môn của 16 Tòa án cấp tỉnh, 48 Tòa án cấp huyện

THÁI VŨ - Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân, TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 391/KH-TANDTC ngày 6/11/2018 về kiểm tra công tác chuyên môn năm 2018 của 16 Tòa án cấp tỉnh, 48 Tòa án cấp huyện trong cả nước.

08 tháng 11 năm 2018 19:49 GMT+7    0 Bình luận

A.Mục đích và nội dung kiểm tra

Mục đích

Mục đích và yêu cầu kiểm tra là thông qua công tác kiểm tra để nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về các kết quả đã đạt được và những thiếu sót để rút kinh nghiệm;

Phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án, để qua đó có đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo TANDTC đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định của Luật Tổ chức TAND và các văn bản hướng dẫn, thi hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Yêu cầu đặt ra là kiểm tra đúng nội dung, một cách khách quan và toàn diện, tránh hình thức.

Kết thúc kiểm tra, các đoàn phải rút kinh nghiệm với các đối tượng kiểm tra, chỉ ra những thiếu sót cần rút kinh nghiệm, đề xuất với các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những trường hợp có sai lầm nghiêm trọng.

Thời gian tiến hành kiểm tra từ cuối tháng 11/2018 đến trước ngày 20/12/2018.

Các đoàn báo cáo kết quả, đề xuất ý kiến, kiến nghị đến Chánh án TANDTC trước ngày 30/12/2018.

Nội dung kiểm tra
– Tiến độ, chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của các đối tượng kiểm tra;
– Việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án thuộc thẩm quyền của các đối tượng kiểm tra;
– Việc thực hiện công tác thi hành hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án.
– Việc gửi hồ sơ cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi có yêu cầu rút hồ sơ của Tòa án nhân dân tối cao;
– Tình hình thực hiện các chủ trương Tòa án nhân dân tối cao đề ra như: Công khai bản án, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp,…
– Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về việc 03 năm thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.
– Kết quả thực hiện các kiến nghị theo các kết luận của các Đoàn kiểm tra các năm 2016, 2017.
B.Trưởng đoàn và các đơn vị được kiểm tra

1.Đoàn kiểm tra do Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang làm trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Kiên Giang và các TAND thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc.

 

2.Đoàn kiểm tra do Thẩm phán TANDTC Đặng Xuân Đào làm trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Vĩnh Long và các TAND thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình.

 

3.Đoàn kiểm tra do Thẩm phán TANDTC Nguyễn Thị Hoàng Anh làm trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Cà Mau và các TAND thành phố Cà Mau, huyện Đầm Dơi và huyện U Minh.

 

4. Đoàn kiểm tra do Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW Nguyễn Văn Hạnh làm trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Bến Tre và các TAND thành phố Bến Tre, huyện Giồng Tôm và huyện Mỏ Cày.

 

5. Đoàn kiểm tra do Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân làm trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Đồng Tháp và các TAND thành phố Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngựa và huyện Lấp Vò.

 

6. Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Đào Thị Xuân Lan làm Trưởng đoàn:
Kiểm tra TAND tỉnh Tây Ninh, các TAND tp Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành. 
7.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa làm Trưởng đoàn:
Kiểm tra TAND tỉnh Bình Thuận, các TAND thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi,  huyện Tuy Phong.
8.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Chu Xuân Minh làm Trưởng đoàn:
Kiểm tra TAND tỉnh Bình Phước, các TAND thị xã Phước Long, thị xã Đồng Xoài, và huyện Phú Riềng. 
9.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào làm Trưởng đoàn:
Kiểm tra TAND tỉnh An Giang, các TAND thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc,  huyện Thoại Sơn.
10.Đoàn kiểm tra do  Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ, làm Trưởng đoàn:  Kiểm tra TAND tỉnh Lâm Đồng, các TAND thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc,  huyện Đức Trọng.
11. Đoàn kiểm tra do  Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du làm Trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các TAND thành phố Vũng Tàu,  thị xã Phú Mỹ,  huyện Xuyên Mộc. 
12.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Trần Văn Cò làm Trưởng đoàn:
Kiểm tra TAND tỉnh Sơn La, các TAND thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu, huyện Thuận Châu. 
13.Đoàn kiểm tra do  Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền làm Trưởng đoàn: Kiểm tra TAND  tỉnh Lạng Sơn, các TAND thành phố Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, huyện Cao Lộc. 
14.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Tiến làm Trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Thái Nguyên, các TAND thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, huyện Đồng Hỷ. 
15.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Lương Ngọc Trâm làm Trưởng đoàn: Kiểm tra TAND tỉnh Ninh Bình, các TAND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Hoa Lư. 
16.Đoàn kiểm tra do  Thẩm phán TANDTC Lê Văn Minh làm Trưởng đoàn:
Kiểm tra TAND tỉnh Hà Tĩnh, các TAND thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Tòa  huyện Cẩm Xuyên. 

 

 

Bình luận (0)