Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TRẦN QUỐC - Sáng ngày 5/7/2019, Tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung Ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

05 tháng 07 năm 2019 21:40 GMT+7    0 Bình luận

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề mang tính quy luật. Không chỉ Đảng ta mà tất cả các Đảng Cộng sản khác, các đảng cầm quyền và các chính đảng ở các nước đều đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề quan trọng này. Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông xã hội tập trung vào việc phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; ngoài ra các thế lực thù địch còn tập trung bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức tinh vi, thủ đoạn.

Từ những hiện trạng này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp: Một là, tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; Hai là, hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; Ba là, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, học nghị quyết không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn; Bốn là, phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Năm là, xử lý nghiêm khắc, đúng luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ Đảng trong công tác và sinh hoạt….

Bên cạnh công tác “chống”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng còn đề nghị tăng cường biện pháp “xây”, đó là thực hiện thật tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường giải quyết khiếu nại, bức xúc của người dân; tổ chức thực hiện thật tốt quán triệt cũng như tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Các địa phương sớm kiện toàn tổ chức Tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận luôn sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về những sự kiện, hiện tượng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Ông nhấn mạnh việc phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo ông, với phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo báo chí trong thời gian qua đạt được một số kết quả, đặc biệt là với một số vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Dù vậy, còn nhiều vấn đề phải tiếp tục điều chỉnh nâng cao chất lượng.

Hiện chúng ta có 1.000 tờ báo, nhưng quy định pháp luật về quản lý báo chí, đặc biệt là văn bản dưới luật còn rất lỏng lẻo, bất cập, mức xử phạt thấp, không đủ sức răn đe, thậm chí quy định xử phạt không có quy định tước giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng truyền thông xã hội là kênh rất quan trọng, phải lan tỏa thông tin tích cực. Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các tổ chức đảng, đảng viên, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên sai phạm. Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội. Môi trường báo chí truyền thông phải lành mạnh.

Bình luận (0)