Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch tài chính tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2021

Tin, ảnh: CẢNH DINH - Chiều 14/1, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch tài chính tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng – Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tham dự và chỉ đạo hội nghị.

14 tháng 01 năm 2021 23:59 GMT+7    0 Bình luận

Cùng dự hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang,  Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cùng lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc 4 đơn vị.

Tại hội nghị, bốn đơn vị đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Văn phòng TANDTC

Nhiệm kỳ qua, Văn phòng được bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành như: tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch công tác; xử lý bước đầu các văn bản hành chính phục vụ cho hoạt động của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm của các Tòa án; phân loại và xử lý bước đầu đối với những đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm do các cơ quan, tổ chức và công dân gửi Tỏa án nhân dân tối cao.

Về Công tác phục vụ lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC: Ban Thư ký thuộc Văn phòng TANDTC đã xử lý kịp thời và chính xác các văn bản, tài liệu; Giao, nhận đầy đủ, kịp thời các Tờ trình, tài liệu từ các Vụ giám đốc kiểm tra; Tham mưu và đề xuất đối với các vụ việc do các Vụ giám đốc kiểm tra trình và các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi lãnh đạo, Thẩm phán; Tham mưu cho Lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC góp ý đối với dự thảo các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, Thông tư của Chánh án, văn bản giải đáp vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, kiến nghị của địa phương, dự thảo án lệ, dự thảo các quy chế của TANDTC…

Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh cùng Văn phòng

Về công tác Tham mưu - Tổng hợp: Nhiệm kỳ qua, đã tham mưu xây dựng gần 80 báo cáo chuyên môn và các báo cáo chuyên đề; 15 kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và 9 Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trong đó, năm 2020, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của các Tòa án nhân dân phục vụ việc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của các Tòa án nhân dân; Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức các hoạt động; Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phục vụ kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Tham mưu, đề xuất giải quyết đối với các công văn, tài liệu, tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...

Về công tác Hành chính – Tư pháp: Công tác tiếp nhận, xử lý tài liệu, quản lý con dấu được thực hiện nghiêm túc không để xảy ra sai sót; công tác xử lý bước đầu đơn thư khiếu nại tư pháp được thực hiện với kết quả năm sau cao hơn năm trước và cho đến nay, cơ bản đã giải quyết được tình trạng tồn đọng đơn từ những năm trước đây. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua đã đã tiếp nhận, phân loại, xử lý chuyển giao 314.138 văn bản đến; đơn thư tư pháp 99.344 và 6.034 hồ sơ vụ án.

Về công tác Tài vụ: Đảm bảo đủ kinh phí, thanh toán và quyết toán kịp thời, đúng chế độ quy định đối với các khoản kinh phí phục vụ các hoạt động của cơ quan; việc quản lý và sử dụng ngân sách được kiểm soát chặt chẽ và không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Về công tác Quản trị, Lễ tân và Khánh tiết: Đã làm tốt công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm cho các đơn vị; phục vụ chu đáo các Hội nghị, sự kiện do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức; làm tốt công tác bảo vệ an toàn Trụ sở làm việc của cơ quan,…

Về công tác quản lý phương tiện: Công tác quản lý và sử dụng xe ôtô phục vụ các đồng chí lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thẩm phán cũng như phục vụ công tác của các đơn vị được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản; việc sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên theo định kỳ đảm bảo tiết kiệm ngân sách và góp phần tăng tuổi thọ của phương tiện…

Về công tác Thông tin - Truyền thông: Công tác quản lý và vận hành Cổng Thông tin điện tử dần đi vào nề nếp nâng cao chất lượng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải trên 12.000 tin hoạt động, 256 văn bản và dự thảo Văn bản pháp luật; 605 thông báo chỉ đạo điều hành; gần 100 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 95 Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Phát hiện và báo cáo kịp thời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao 1134 tin, bài viết phản ánh thông tin không khách quan, không đúng sự thật, thông tin về sự việc tiêu cực tại một số đơn vị thuộc hệ thống TAND.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2021 và Kết luận của Chánh án tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021, Văn phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 như sau: Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có uan chuẩn bị tốt các báo cáo, tài liệu của Chánh án TANDTC tại các kỳ họp của Quốc hội, các Hội nghị, sự kiện quan trọng do TANDTC tổ chức.

Vụ Tổ chức - Cán bộ

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành số lượng lớn các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cả hệ thống chính trị ở các cấp cùng với đó là việc Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 được ban hành đã ghi nhận khối lượng lớn công việc giành cho công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, với sự chủ động của mình, Vụ Tổ chức – Cán bộ đã tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao triển khai nhiều nội dung một cách kịp thời và hiệu quả.

Việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân: Nghiên cứu, xây dựng nhiều Đề án để thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp như Đề án tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cho TAND, Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND, Đề án cải cách chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ công chức TAND giai đoạn đến năm 2020, Đề án biên chế công chức và Thẩm phán của các TAND…

Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh cùng Vụ Tổ chức - Cán bộ

Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về tổ chức bộ máy và hoạt động của Tòa án nhân dân; Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, kiện toàn chức vụ lãnh đạo cho các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao; -Trình Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thực hiện chuyển đổi, bổ nhiệm 88 Thẩm phán cao cấp cho các Tòa án nhân dân cấp cao; Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC;

Việc thi hành các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ: Vụ Tổ chức – Cán bộ đã khẩn trương nghiên cứu và hoàn thiện Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xây dựng danh mục cùng hệ thống các bản mô tả vị trí việc làm, đảm bảo thể hiện được tính đặc thù trong từng vị trí công tác tại TAND; chủ động tham mưu trong công tác kiện toàn cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp theo quy định/

Vụ Tổ chức -  Cán bộ cũng đã thực hiện tốt các công việc như: Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ; Củng cố hoạt động của Văn phòng Ban cán sự đảng.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Tổ chức – Cán bộ: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao xem xét, để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản, quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu đề ra

Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác cán bộ hoặc có báo cáo đề xuất với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết; Xây dựng đội ngũ công chức, Thẩm phán Tòa án trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu cải cách tư pháp; Xây dựng phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ một cách khách quan, khoa học, công tâm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc;

Rà soát, đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua. xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tiến hành có hiệu quả, thống nhất trong toàn ngành; Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp những vướng mắc của các Tòa án địa phương để xác định nội dung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử; Gắn kết công tác đào tạo, bồi dưỡng với các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là quy hoạch cán bộ, nhằm bảo đảm cho việc sử dụng lâu dài.

Thực hiện tốt công tác quản lý văn bản đi, đến và kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng cho ý kiến chỉ đạo. Chuẩn bị tốt các tài liệu, tờ trình phục vụ cho các cuộc họp Ban cán sự đảng; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Vụ Tổng Hợp

Năm 2020, Vụ Tổng hợp đã phối hợp cùng các đơn vị thuộc TANDTC hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã giao. Đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo TANDTC trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tòa án. tham mưu xây dựng báo cáo, phối hợp với các đơn vi chức năng của cơ quan, bộ, ngành hữu quan xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật… liên quan đến lĩnh vực công tác của Vụ đáp ứng về tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh cùng Vụ Tổng hợp

Đặc biệt, công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án được đẩy mạnh. Qua đó hỗ trợ rất nhiều trong công tác quản lý, theo dõi hồ sơ các bản án. Công tác lưu trữ hồ sơ đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Tòa án về nghiệp vụ lưu trữ.

Cục Kế hoạch – Tài chính

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các nhiệm vụ chính trị của Cục Kế hoạch - Tài chính luôn được chú trọng, triển khai bài bản, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm, các Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật và đặc biệt là 14 Giải pháp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử. Có thể kể đến một số thành tích nổi bật như sau:

Đề xuất nâng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên lên mức 55 triệu đồng/biên chế/năm kể từ năm 2017; Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 237/QĐ-TANDTC ngày 20/9/2019 về việc Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trong hệ thống Tòa án nhân dân;

Xây dựng Đề án và chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ triển khai hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ thời điểm thí điểm cho đến khi Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Triển khai việc tổ chức mua sắm, may sắm tập trung theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư công và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý, sử dụng tài sản.

Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh cùng Cục kế hoạch - Tài chính

Triển khai sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện xong Đề án “Trang bị phương tiện làm việc của hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn III (2014-2018)”.

Trong giai đoạn 2016-2020, Tòa án nhân dân tối cao đã được giao 4.134,586 tỷ đồng, tăng 62% tổng số vốn đầu tư so với giai đoạn 2011-2015 (2.551,556 tỷ đồng). Mặc dù trong điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn vốn đầu tư công hạn chế, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên dành nguồn lực cần thiết cho việc đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp trong đó có hệ thống Tòa án nhân dân, nhiều dự án cấp thiết của hệ thống Tòa án nhân dân đã được khởi công xây dựng mới, trong đó, nổi bật nhất là trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân tối cao tại số 43 phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và trụ sở làm việc của 35 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có trụ sở chính thức do thực hiện chia tách địa giới hành chính.

Năm 2020, tổng dự toán chi ngân sách của hệ thống Tòa án nhân dân được Bộ Tài chính giao theo Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 là: 3.486.210.000 nghìn đồng, bao gồm: + Chi quản lý hành chính: 3.447.770.000 nghìn đồng; Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 31.230.000 nghìn đồng; hi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.000.000 nghìn đồng; Chi thường xuyên chương trình mục tiêu: 4.210.000 nghìn đồng

Công tác xây dựng kế hoạch chi ngân sách nhà nước năm 2021: Hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc xây dựng và tổng hợp kế hoạch NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021 – 2023 gửi Bộ Tài chính theo đúng thời hạn quy định; Tham mưu, giúp Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Bộ Tài chính và một số Bộ, ngành liên quan, bảo vệ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của toàn hệ thống TAND.

Công tác kiểm tra, thẩm tra quyết toán chi ngân sách nhà nước: Tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc tổ chức, thực hiện việc kiểm tra quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quyết định phân cấp của Chánh án TANDTC.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cục Kế hoạch – Tài chính: Cục KHTC xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để chuẩn bị nguồn lực tài chính cho năm 2021 cũng như trong thời gian tới, Cục Kế hoạch - Tài chính xác định và nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu như sau:

Công tác quản lý ngân sách hành chính, sự nghiệp: tiếp tục quản lý và sử dụng ngân sách được giao theo đúng quy định; Kịp thời tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức và các văn bản phân cấp trong quản lý tài chính, ngân sách; Đảm bảo đủ ngân sách, các điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Công tác quản lý công sản và trang phục: chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo công tác quản lý tài sản công được thực hiện kỷ cương, khoa học theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong lĩnh vực quản lý tài sản; Tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng trang thiết bị, trụ sở làm việc;...

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 giao Đợt 1 và chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến giao kế hoạch Đợt 2; Đôn đốc và tổ chức thẩm tra, trình Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành đã có đủ hồ sơ theo quy định; Tổng hợp số liệu, xây dựng các báo các định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;...

Công tác chỉ đạo, điều hành: đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo quyết liệt, sâu sát. Duy trì giao ban Cục hàng tháng, giao ban Lãnh đạo Cục; thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của Cục và của TANDTC; Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo Cục với cấp ủy Chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội trong Cục; Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc.

Công tác tổ chức, cán bộ: tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025 của Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo Tòa án nhân dân tối cao; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn gắn với quy hoạch, luân chuyển và sử dụng cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của 4 đơn đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhất trí những nhiệm vụ 4 đơn vị đã đề ra cho năm 2021.

Chánh án cho biết, 4 đơn vị trong năm qua đã làm được rất nhiều việc lớn, có tác dụng làm thay đổi diện mạo của ngành, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo cũng như uy tín của hệ thống TAND. Nhiều hoạt động của 4 đơn vị được lựa chọn là những việc mang tính chất đột phá trong hoạt động Tòa án năm 2020.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng bằng khen, cờ thi đua cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Chánh án ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của 4 đơn vị, đồng thời mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, các Phó Chánh án, lãnh đạo các đơn vị đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể

 

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy