Thẩm phán có quyền xem xét, thẩm định tại chỗ đối với thửa đất ngoài địa giới hành chính với Tòa án không ?

DƯƠNG TẤN THANH (TAND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) - Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có quyền tiến hành biện pháp xem xét, thẩm định tại chỗ đối với thửa đất ngoài phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đang giải quyết vụ án không thì thực tiễn còn nhận thức khác nhau.

09 tháng 09 năm 2019 15:43 GMT+7    2 Bình luận

Theo quy định của BLTTDS năm 2015 thì Tòa án (cụ thể là Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án) có quyền tiến hành một hoặc một số biện pháp được quy định tại khoản 2 Điều 105 để thu thập chứng cứ, trong đó có biện pháp xem xét, thẩm định tại chỗ. Biện pháp xem xét, thẩm định tại chỗ thường tiến hành trong các vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất…

Trong các vụ án vừa nêu thì có trường hợp các đương sự tranh chấp nhiều thửa đất, có thửa cùng địa giới hành chính và có thửa đất ngoài địa giới hành chính với Tòa án đang giải quyết vụ án.
Có một vụ án cụ thể như sau: Ông A cư trú tại huyện X nhận chuyển nhượng của hộ ông B cư trú tại huyện Y ba thửa đất, trong đó có hai thửa đất ở huyện X và một thửa đất ở huyện Y. Quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, hộ ông B không làm thủ tục chuyển ba thửa đất này cho ông A được do đất đang thế chấp tại ngân hàng. Vì vậy, ông A khởi kiện yêu cầu Tòa án huyện Y buộc hộ ông B tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà hai bên đã ký.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 105 của BLTTDS năm 2015 thì Thẩm phán Tòa án huyện Y có quyền ra quyết định ủy thác thu thập chứng cứ để yêu cầu Tòa án huyện X tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X. Tuy nhiên, vấn đề là Thẩm phán Tòa án huyện Y có quyền xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X không?

Quan điểm thứ nhất cho rằng: Thẩm phán Tòa án huyện Y không được quyền tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X. Bởi vì hai thửa đất tại huyện X không cùng phạm vi địa giới hành chính với huyện Y. Cho nên, Thẩm phán Tòa án huyện Y phải ra quyết định ủy thác thu thập chứng cứ để yêu cầu Tòa án huyện X tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X. Nếu Thẩm phán Tòa án huyện Y tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Quan điểm thứ hai cho rằng: Thẩm phán Tòa án huyện Y có quyền tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X. Bởi vì, xem xét, thẩm định tại chỗ là một biện pháp để thu thập chứng cứ. Biện pháp xem xét, thẩm định tại chỗ không bị pháp luật giới hạn về phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đang giải quyết vụ án. Thực tế, nhiều vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất… có kháng cáo hoặc kháng nghị, quá trình xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ lại đối với thửa đất tranh chấp ở địa giới hành chính khác địa giới hành chính nơi Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trụ sở. Cho nên khẳng định Thẩm phán Tòa án huyện Y là người được phân công giải quyết vụ án thì có quyền tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với hai thửa đất tại huyện X.

Đây là vướng mắc thực tế tại một số Tòa án ở địa phương. Tác giả rất mong bạn đọc cùng thảo luận và trao đổi thêm để việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn được thống nhất.

Bình luận (2)
  1. Theo ý kiến cá nhân thì nếu ko cùng địa giới hành chính thì bắt buộc phải ủy thác chứ ko dc chủ động tiến hành thẩm định đối với các thửa đất không cùng địa giới hành chính ạ, vì chỉ có những cơ quan có thẩm quyền nơi có thửa đất cần thẩm định mới nắm và hiểu rõ được tình hình cũng như để việc xét xử vụ án được khách quan, minh bạch và tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn về thẩm quyền.

    Thanh 22:59 16/01.2021 GMT+7 Trả lời

  2. Vấn đề này theo mình tòa án vẫn có quyền xem xét, thẩm định tại chỗ thậm chí thành lập Hội đồng định giá tài sản đối với tài sản là thửa đất không cùng địa giới hành chính bời vì: Thứ nhất, trong bộ luật tố tụng dân sự không quy định thẩm quyền của tòa án đối với biện pháp xem xét, thẩm định tại chỗ. Luật chỉ quy định về thẩm quyền giải quyết vụ án. Thứ hai, tòa án đã thụ lý còn có quyền phán xử đối với thửa đất nằm ngoài địa giới hành chính với tòa án huống chi là việc xem xét thẩm định tại chỗ. Thứ ba vấn đề này đã được TAND tối cao trả lời trong 1 buổi tập huấn nghiệp vụ.

    Dũng lò than 22:59 16/01.2021 GMT+7 Trả lời

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy