Công dân và pháp luật

Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị ngược đãi, cưỡng bức, quấy rối tình dục

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Luật có 8 Chương, 74 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Đọc tiếp