Công dân và pháp luật

Công ty Bất động sản Hoàng Việt không có quyền sử dụng đất nhưng lừa bán đất cho nhiều người ?

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hoàng Việt lập dự án ma tại phường Trường Thạnh Quận 9, TP HCM để bán cho khách hàng thu lợi hơn hai chục tỷ đồng, mặc dù không sở hữu quyền sử dụng đất.

Đọc tiếp