Công dân và pháp luật

Nhiều cán bộ sai phạm bị khai trừ khỏi Đảng

Nhiều cán bộ Đảng viên của TP. Thanh Hóa đã bị Ban thường vụ Thành uỷ TP. Thanh Hóa đã quyết định cách hết chức vụ trong Đảng, khai trừ khỏi Đảng do dính líu đến nhiều sai phạm.

Đọc tiếp