Kinh tế

Cảng Quy Nhơn – Chuyển nhượng cổ phần trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật

Ngày 17/9, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Văn bản số 1566/KL-TTCP về Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cảng Quy Nhơn, việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty này, có nhiều sai phạm.

Đọc tiếp