Kinh tế

Khả năng CPTPP được phê chuẩn tại các nước

Việc thông qua CPTPP tại một số nước khá hiển nhiên, nhưng số khác sẽ phải vượt qua rào cản chính trị.

Đọc tiếp