Kinh tế

Điện lực Nghệ An đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Do vị trí địa lý, hàng năm Nghệ An vào tháng 4 là bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, cùng với tác động của quá trình bê tông hóa, đô thị hóa làm cho nhiều địa phương tỉnh Nghệ An trở thành điểm nóng đáng báo động.

Đọc tiếp