Nhân vật và sự kiện

TAND tỉnh Quảng Nam được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động, nhiều năm qua Công đoàn TAND tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- thể thao sôi nổi, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống TAND hai cấp và đã được Tổng liên đoàn LĐVN tặng thưởng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “văn hoá, thể thao” năm 2020

Đọc tiếp