Nhân vật và sự kiện

TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác năm 2021

Ngày 7/1 vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2021.

Đọc tiếp