Nhân vật và sự kiện

Khánh thành ghi dấu ấn địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam bộ

Sáng 23-11, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành), Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ Khánh thành Bia ghi dấu ấn địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam bộ.

Đọc tiếp