Nhân vật và sự kiện

Dấu ấn những người làm nên Tạp chí Tòa án nhân dân

Nhớ ngày truyền thống 65 năm của Tạp chí Tòa án nhân dân, lần giở lại những cuốn Tập san, Tạp chí từ những ngày khởi đầu đến nay, chúng tôi như được xem lại cuốn phim lịch sử, điều gây ấn tượng nhất chính là các tác giả đã kế tiếp nhau qua các giai đoạn viết bài trên tạp chí. Dù cương vị khác nhau, trình độ khác nhau nhưng họ đều là những người rất tâm huyết với Tòa án, với khoa học pháp lý. Nhiều người có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Đọc tiếp