Nhân vật và sự kiện

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 Luật mới được thông qua

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua.

Đọc tiếp