Nhân vật và sự kiện

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. Nơi đó có những người con của quê hương, đất nước đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh để bảo vệ huyết mạch trọng yếu đưa lại chiến thắng Đồng Lộc, góp phần cho chiến thắng chung của dân tộc. Họ là biểu tượng thiêng liêng, cao quý, nhân dân muôn đời khắc ghi và tưởng nhớ, họ là những tấm gương sáng mãi về lòng yêu nước để thế hệ trẻ noi theo.

Đọc tiếp