Nhân vật và sự kiện

Tọa đàm về phòng chống tham nhũng và kinh nghiệm tranh tụng tại Tòa án

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Tòa Phá án Cộng hòa Pháp, trong các ngày 17, 18/9/2018, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tòa Phá án Pháp tổ chức Tọa đàm về phòng, chống tham nhũng; phương thức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kinh nghiệm tranh tụng tại Tòa án.

Đọc tiếp