Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh – Cuốn sách thiết thực và hữu ích

“Tuyển tập 100 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản là một công trình dày dặn, quý giá cho những người nghiên cứu và công tác trong các cơ quan tư pháp.

Đọc tiếp