Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Tòa án có đình chỉ giải quyết vụ án nếu nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm không?

Tiếp bài viết của tác giả về “Xác định thế nào là Tòa án “triệu tập hợp lệ” đương sự” đã đăng trên Tạp chí Tòa án điện tử ngày 20/1/2021, trong bài này, tác giả sẽ bàn đến thời điểm Tòa án có quyền ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án khi có căn cứ nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan (điểm c khoản 1 Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Đọc tiếp