Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Xác định tư cách đương sự trong vụ án tranh chấp nhà thờ họ

Thực tiễn công tác xét xử trong thời gian gian qua cho thấy, việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản chung của dòng họ là loại vụ án phức tạp. Trong các vụ án tranh chấp liên quan đến tài sản chung của dòng họ không chỉ phức tạp vì số lượng đương sự nhiều, tài liệu, chứng cứ chứng minh sở hữu không rõ ràng mà còn có khó khăn do thiếu quy định của pháp luật.

Đọc tiếp