Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Xem xét yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 có nhiều điểm mới so với BLTTDS 2004. Các BPKCTT có thể được áp dụng trong tất cả các giai đoạn tố tụng kể cả trường hợp Tòa án chưa thụ lý vụ án. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến việc Tòa án xem xét yêu cầu áp dụng BPKCTT đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện để bảo vệ chứng cứ và ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Đọc tiếp