Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Hoàn thiện quy định của pháp luật về thu thập vật chứng trong vụ án hình sự

Vật chứng là vấn đề rất quan trọng trong tố tụng nói chung và tố tụng hình sự nói riêng. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) và các văn bản hướng dẫn đã có những quy định khá cụ thể và chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, trên thực tế áp dụng vẫn có một số bất cập cần hoàn thiện.

Đọc tiếp