Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt tiền để bảo đảm, bài viết đưa ra những vướng mắc, bất cập, nguyên nhân và một số kiến nghị để hoàn thiện những quy định của BLTTHS năm 2015 về biện pháp này.

Đọc tiếp