Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn về tổng hợp hình phạt

Thực tiễn xét xử cho thấy có bị cáo bị xét xử và kết án về nhiều tội; bị xét xử và kết án bằng nhiều bản án, mà Đinh La Thăng là một trường hợp khá điển hình. Vì vậy, vấn đề tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội đang được quan tâm. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Ls Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TANDTC in trong Bộ sách Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông năm 2020.

Đọc tiếp