Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn về khởi tố, giải quyết vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại là trường hợp đặc biệt do tính chất của vụ án và vì lợi ích của bị hại, cơ quan có thẩm quyền không tự quyết định việc khởi tố mà việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo yêu cầu của bị hại. Thực tiễn áp dụng quy định này còn có những vướng mắc cần khắc phục.

Đọc tiếp