Tạp chí giấy

Giới thiệu nội dung Tạp chí Tòa án nhân dân số 24 năm 2020

Tạp chí Tòa án nhân dân số 24 năm 2020 xuất bản ngày 20 tháng 12 năm 2020. Đây là ấn phẩm đặc biệt chào mừng Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2021. Trên Tạp chí số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 8 bài viết là các công trình nghiên cứu về các vấn đề, lĩnh vực khác nhau hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu từ xã hội.

Đọc tiếp