Tạp chí giấy

Giới thiệu nội dung Tạp chí Tòa án nhân dân số 14 năm 2020

Tạp chí Tòa án nhân dân số 14 năm 2020 xuất bản ngày 25 tháng 7 năm 2020. Trên Tạp chí số này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 07 bài viết về các vấn đề, lĩnh vực khác nhau; Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị nhà nước thu hồi có bồi thường và Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử (kỳ I).

Đọc tiếp