Thời sự

Các Vụ Giám đốc kiểm tra TANDTC triển khai công tác năm 2021

Ngày 18/1, Vụ Giám đốc kiểm tra (GĐKT) I, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đọc tiếp