Thời sự

Hội nghị Trung ương 14 biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Sáng 14/12, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 14 khoá XIII chính thức khai mạc. Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại hội nghị lần này chính là phương hướng công tác nhân sự Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đọc tiếp