Tin quan tâm

Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán giỏi năm 2018

Hội đồng Thi đua khen thưởng TANDTC vừa công bố danh sách các Thẩm phán (TP) được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán giỏi năm 2018, để lấy ý kiến từ 20/8/2018 đến ngày 28/8/2018. Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử xin đăng danh sách đề cử và chúc mừng các Thẩm phán được đề cử.

Đọc tiếp