Tin quan tâm

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển chọn Phó Giám đốc Học viện Tòa án

Ngày 13/1, tại trụ sở TANDTC, Hội đồng thi tuyển chọn Phó Giám đốc Học viện Tòa án tổ chức thi bảo vệ đề án của các ứng viên. Trước đó, các ứng viên đã tham dự và vượt qua phần thi viết với nội dung kiến thức chung.

Đọc tiếp