Tin quan tâm

Tòa án tối cao gặp mặt, chúc Tết

Ngày 25/1/2019, lãnh đạo TANDTC đã tổ chức gặp mặt đầu xuân đối với cán bộ, công chức, viên chức của TANDTC khu vực Hà Nội đương chức và đã nghỉ hưu.

Đọc tiếp