Tin quan tâm

Hội nghị Trung ương 8 sẽ giới thiệu Chủ tịch nước và xem xét kỷ luật cán bộ

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) chính thức khai mạc sáng 2/10 tại Hà Nội, Hội nghị sẽ diễn ra từ 2-6/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung của Hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch; Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Đọc tiếp