Vấn đề thời sự

Tổng Bí thư: Cán bộ đông nhưng chưa mạnh, vừa thừa, vừa thiếu

Ngày 7-5, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra những nội dung quan trọng để Trung ương thảo luận, đặc biệt là về công tác cán bộ.

Đọc tiếp